Het TOV-team

 • Hoofdzetel in Gent, een 30-tal medewerkers
 • Algemene leiding: Katia Versieck, die het managementteam van 3 personen aanstuurt
 • 5 regioteams met telkens een regiocoördinator en een assistent
 • 2 afdelingen: recreatieve infrastructuur en marketing/communicatie
 • 2 cellen: dataverwerking & onderzoek en sectorwerking
 • Technische dienst voor de logistiek
 • Dienst onthaal en verzending
 • Secretariaat verzorgt de administratie

1. Productontwikkeling en infrastructuur

 • Fiets- en wandelnetwerken
 • Lusvormige fiets- en wandelroutes
 • Thematochten
 • Online fiets- en wandelrouteplanner
 • Rust- en picknickplaatsen langs de netwerken
 • Routes voor speciale doelgroepen (voor mensen met een beperking of voor wie met de buggy op stap wil)
 • Controle en onderhoud van routestructuren

2. Marketing en communicatie

 • Promoot Oost-Vlaanderen als een kwaliteitsvolle toeristische bestemming
 • Focus ligt op fietsen en wandelen, de belevingswaarde van het Oost-Vlaams toeristisch product en het verblijfstoerisme
 • Routen:
  > Gratis fiets- en wandelmagazine, verschijnt 1 keer per jaar
  > Overkoepelend merk voor alle consumentgerichte communicatie van Toerisme Oost-Vlaanderen, ook online
 • Online communicatie
  > Maandelijkse digitale Routen-nieuwsbrief naar tienduizenden consumenten
 • Websites Toerisme Oost-Vlaanderen (www.routen.be) en daaraan verbonden regiowebsites
 • Mediaplanning: redactievergaderingen met de toeristische regio’s, Toerisme Gent en de Cel Cultuur van de provincie
 • Beeldbank voor journalisten, gemeenten en toeristische ondernemers
 • Infokanaal voor de toeristische pers via e-persberichten, persconferenties en andere persontvangsten

3. Data en onderzoek

 • Verzamelen en verwerken van cijfermateriaal en andere onderzoeksgegevens in verband met het toerisme en de recreatie in Oost-Vlaanderen, met het oog op optimalisering van het beleid, de toeristische productontwikkeling en de marketingcampagnes.
 • Jaarlijkse update van het volledige Oost-Vlaamse logiesaanbod (ruim 800 uitbatingen) in de databank van Toerisme Vlaanderen. Deze databank voedt onder meer de websites van Toerisme Vlaanderen, Toerisme Oost-Vlaanderen en de Oost-Vlaamse toeristische regio’s.
 • Meewerken aan het marktonderzoek naar de recreatieve verblijfstoerist in de Vlaamse regio’s. Dat brengt onder meer het profiel, de motivatie, het bestedingspatroon, de activiteiten en de tevredenheid van de vakantiegangers in die regio’s in kaart.
 • Aankomst- en overnachtingscijfers
 • Analyse van het logiesaanbod
 • Online enquêtes zoals monitoring eigen marketingacties, Routenmagazine
 • Monitoring fietsers en wandelaars

4. Sectorwerking

 • Ondersteunen van toeristische ondernemers in Oost-Vlaanderen – in het bijzonder de logiessector, de groepsaanbieders, de horeca, de gidsen en de attracties
 • Ondersteunen van toeristische diensten en gemeentebesturen in Oost-Vlaanderen (ondersteuning van lokaal toerismebeleid)
 • Ondersteunen van toerismegerelateerde ondernemers zoals brouwers en siertelers
 • Deze ondernemers en gemeenten inspireren om kwaliteitsvolle producten in de markt te zetten
 • Online (sector)communicatie
  > Sectornieuwsbrief: maandelijkse nieuwsbrief naar duizenden sectorcontacten
  > Sectorwebsite
  > Elke twee maand: digitale groepsnieuwsbrief naar duizenden groepsverantwoordelijken
 • Consulenten geven individueel advies en organiseren info-, vormings- en ontmoetingsmomenten:
  > Organisatie van Inspiratiedag en Infodag groepen
  > Organisatie van themagerelateerde sectormomenten
  > Begeleiding van startende en reeds actieve logiesuitbaters
  > Realisatie Oost-Vlaams aanbod bij de jaarlijkse campagne ‘Logeren in Vlaanderen Vakantieland’ (inspiratieboek + website)
  > Ondersteuning van het zakentoerisme via Lowiz

5. Ondersteunende diensten

 • Distributie van publicaties naar consument en sector
 • Secretariaat en dienst boekhouding
 • Facilitaire dienst
 • Technische dienst

6. Regiowerking

 • 5 toeristische regio’s: Meetjesland, Waasland, Scheldeland, Vlaamse Ardennen en Leiestreek
 • Regionaal toeristisch samenwerkingsverband met Toerisme Oost-Vlaanderen, de betrokken gemeentebesturen, VVV’s en de private sector
 • Toerisme Oost-Vlaanderen zorgt voor logistieke steun en inzet van personeel (via de regiocoördinatiecellen)
 • Voeren specifieke bestemmingspromotie
 • Verdere ontwikkeling van het toeristisch-recreatieve aanbod

> Bekijk alle medewerkers

Vragen of hulp nodig?