Skip to main content
31-03-2020

Voor de toeristische sector zijn het zware tijden. Sommige ondernemers kunnen beroep doen op de hinderpremie (klik hier voor meer info). Voor andere toeristische ondernemers is deze premie echter niet mogelijk. Toeristische ondernemers die bv toeristisch-recreatieve activiteiten organiseren, lijden nu ook zware verliezen, maar zijn niet verplicht gesloten door de federale richtlijnen.

Welke steunmaatregelen zijn er voor deze ondernemers?
De compensatiepremie

De Vlaamse regering kent een compensatiepremie toe aan de ondernemingen en hun toeleveranciers die nog verder mogen werken of winkels die openblijven maar door de beperkende maatregelen een groot omzetverlies hebben.
Meer informatie vind je op deze pagina.

Het sociaal verzekeringsfonds
 • Het sociaal verzekeringsfonds kan ingeschakeld worden bij het overbruggingsrecht dat recent ook is uitgebreid door de coronacrisis. Dit geldt voor zelfstandigen in hoofdberoep en in bijberoep (mits voldoende bijdragen). Het gaat hier om de zelfstandigen die (onrechtstreeks) ernstige moeilijkheden ervaren door het coronavirus.
 • Het overbruggingsrecht vraag je aan voor het einde van het tweede kwartaal dat volgt op het kwartaal waarin je jouw zelfstandige activiteit hebt stopgezet. De aanvraag gebeurt bij jouw sociaal verzekeringsfonds.
 • Meer info via deze link (onderdeel ‘Onderbreking van minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen ingevolge coronacrisis’).
Vermindering van sociale bijdragen bij zelfstandigen in hoofdberoep
 • Zelfstandigen in hoofdberoep of meewerkende partners kunnen een uitstel of vrijstelling van hun sociale bijdragen aanvragen:
  • Uitstel van betaling en vrijstelling van verhoging
  • Vermindering van sociale bijdragen
  • Vrijstelling van bijdragen
 • Zowel voor de kwijtschelding van verhogingen, vrijstelling of vermindering van de bedragen bel of mail je naar de Rijksdienst voor Sociale Verzekering der Zelfstandigen.
 • De aanvraag moet gebeuren voor 31 maart 2020 om voor het eerste én het tweede kwartaal een uitstel van betaling te krijgen. De aanvraag moet voor 15 juni 2020 gebeuren indien men een uitstel van betaling voor het tweede kwartaal wenst te bekomen.
 • Meer info via deze link.
Vermindering van sociale bijdragen bij zelfstandigen in bijberoep
 • Als bijberoeper kan je de vermindering van sociale bijdragen aanvragen.
 • De aanvraag dient te gebeuren via jouw sociaal verzekeringsfonds voor de vervaldag van dit kwartaal, zijnde 31 maart 2020.
 • Meer info via deze link.
Extra maatregelen

Er zijn bovendien nog heel wat extra maatregelen waarvoor je in aanmerking kan komen, zoals uitstel onroerende voorheffing voor bedrijven, uitstel betaling jaarlijkse verkeersbelasting en betalingsuitstel bij de ParticipatieMaatschappij Vlaanderen.
Meer informatie via deze link.