Skip to main content
06-05-2021

Het Vlaams Beschermingsmechanisme (deel 6) is het vervolg op het Vlaams Beschermingsmechanisme (deel 5).
Je kon een aanvraag indienen voor de periode van 1 maart tot en met 31 maart 2021. De premie bedraagt 10% van de omzet. Een aanvraag is niet meer mogelijk.

Vlaams Beschermingsmechanisme (deel 6)

Ondernemingen met een omzetdaling van minstens 60% door de coronamaatregelen kunnen een aanvraag indienen voor de periode van 1 maart 2021 tot en met 31 maart 2021. Je zal de omzetdaling van 60% bij indiening van de steunaanvraag moeten verklaren op eer. Je dient de bewijsstukken voor een controle gedurende 5 jaar bij te houden.
Ondernemingen die verplicht gesloten zijn tussen 1 maart en 31 maart 2021 moeten hun omzetdaling niet aantonen voor de sluitingsperiode.
Een aanvraag indienen kon tot en met 15 mei 2021. Een aanvraag indienen is dus niet meer mogelijk.

Alle ondernemingen waarvoor tot sluiting is beslist, vallen hieronder. Ook andere toeristische ondernemers die een omzetverlies van minstens 60% lijden, komen in aanmerking voor deze steun. Je hoeft dus niet gesloten te zijn om in aanmerking te komen.
De premie geldt zowel voor ondernemingen als voor zelfstandigen.

De premie kan gecombineerd worden met take away, maar er is wel een voorwaarde. Indien een restaurant in de periode van 1 maart tot en met 31 maart 2019 50% of meer van zijn omzet uit take away-activiteiten haalde, moet deze onderneming wél een omzetdaling van minstens 60% aantonen.

De steun bedraagt 10 procent van de omzet (excl btw) in dezelfde periode in 2019. Een minimum steunbedrag is voorzien van € 600 voor de periode 1 maart tot en met 31 maart 2021. De maximumbedragen vind je hier.

Zelfstandigen in bijberoep

Ben je een zelfstandige in bijberoep die in 2019 een beroepsinkomen had tussen € 6.996,89 en € 13.993,78 en als loontrekkende niet 80% of meer is tewerkgesteld?
Dan kom je ook in aanmerking maar wordt de subsidie gehalveerd in vergelijking met zelfstandigen in hoofdberoep.

Vlaams Beschermingsmechanisme deel 6 aanvragen

Een aanvraag indienen kon tot en met 15 mei 2021. Een aanvraag indienen is dus niet meer mogelijk.

Meer info over het Vlaams Beschermingsmechanisme – deel 6

Meer informatie over het Vlaams Beschermingsmechanisme (deel 6) vind je op de website van VLAIO. Klik hier voor meer info.

Meer info over de diverse steunmaatregelen

Klik hier voor een overzicht van alle steunmaatregelen (o.a. het corona globalisatiemechanisme, het crisis-overbruggingsrecht, het dubbel overbruggingsrecht en de coronalening voor eventsector en toeristische sector).
Meer informatie op de website van het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen.