Skip to main content

Vormingsmoment rendabiliteit en jouw hoevelogies

10-02-2020

Bekijk hier nog de terugblik op het vormingsmoment ‘Rendement en break-even analyse voor hoevetoerisme ‘ ism Horeca Partners, Filip Nicasi. Dit werd dd 21 januari 2020 aangeboden aan de pilots en betrokken kandidaat pilots van het project.

Tijdens het project Toerismeboeren werden een aantal pilootprojecten geselecteerd voor verdere begeleiding. Hiervoor werden verschillende vormingen en workshops ingericht, waarbij aan de hand van theoretische modellen en praktische voorbeelden verder inzicht wordt verschaft. Tijdens de vorming ‘Hoe rendabel is hoevetoerisme ?’ werd in samenwerking met Filip Nicasi van Horeca Partners ingegaan op de theoretische achtergrond die noodzakelijk is om je eigen rendement te kunnen bepalen. Hierbij werden diverse praktische tools aangereikt en voorbeelden besproken van vergelijkbare kleinschalige logiesprojecten. Tijdens deze economische opleiding probeerden we een antwoord te formuleren op volgende vragen :

  • hoe bereken ik een correcte kostprijs ?
  • wat is hierbij het verschil tussen vaste en variabele kosten ?
  • hoe maak ik een juiste inschatting van mijn bezetting ?
  • wanneer bereik ik mijn break-even punt ?
  • welke rendement kan ik mogelijks behalen ?
  • ‘worst’ versus ‘best’case scenario

  • Na de theoretische achtergrond gingen alle pilots tijdens een praktische workshop en vragenstelling aan de slag met ons eigen project en cijfers.
Raadpleeg hier de handige rendementstool:
extra versie BEREKENINGEN TOERISMEBOEREN
 
en de presentatie:

financieel rendement toerismeboeren – voor publicatie