Skip to main content
11-10-2019

Op 19 maart 2019 werd er vanuit het project een vorming rond mobiele logies georganiseerd daar deze innovatieve concepten niet alleen zeer populair zijn bij de hedendaagse toeristen maar dat er ook heel wat mogelijkheden zijn voor dergelijke concepten in agrarisch gebied.  

Na een schets van de wettelijke mogelijkheden rond hoevetoerisme en meer specifiek mobiele logies in agrarisch gebied, gaven we het woord aan de vertegenwoordiger van Slow Cabins in Vlaanderen.  Met Slow Cabins wordt er ingezet op een totaalbeleving waarbij verstilling en vertraging centraal staan.

Daarna verkasten we met de ganse groep naar het atelier van Tiny Houses Belgium om de bekende minihuisjes op wielen in het echt te bekijken.

Links:

Slow Cabins : https://www.slowcabins.be/

Tiny House Belgium : https://www.tinyhousebelgium.be/

Op basis van de informatie uit de vorming ‘Mobiele logies’ werd er in Farmcafé een artikel gepubliceerd