Skip to main content

Subsidiereglement toeristische evenementen in Oost-Vlaanderen

08-07-2019

Bekijk hier het provinciaal subsidiereglement voor toeristische evenementen in Oost-Vlaanderen. Deze subsidie wil de organisatie en de promotie van toeristische evenementen van minstens bovenregionaal belang ondersteunen.

Voor het verkrijgen van een positieve beoordeling dient een aanvraag aan zoveel mogelijk subsidiecriteria in een zo hoog mogelijke mate te voldoen. Deze criteria slaan zowel:
• op de kwaliteit van het evenement (optimale toegankelijkheid, duurzame maatregelen, publieksbereik, economisch belang, bovenregionale aantrekkingskracht, ed.);
• als op de organisatie ervan (financieel beheer, promotie, voldoende budgetten, ed.).

Je dient een aanvraag in uiterlijk op 14 september van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin het evenement plaatsvindt.

Klik hier voor meer informatie, het reglement en het aanvraagformulier.

Contact en info

Provincie Oost-Vlaanderen, dienst Ondernemen & Innovatie, +32 9 267 86 84, economie@oost-vlaanderen.be
> Alle info op de website van de Provincie Oost-Vlaanderen

Belangrijk

Dit subsidiereglement is niet te verwarren met het reglement betoelaging promotie toeristische evenementen. Bij dit laatste reglement ondersteunt Toerisme Oost-Vlaanderen de promotie van kleinschaligere toeristische initiatieven. Beide subsidies zijn niet combineerbaar.