Wat is het?

Inzicht in de toeristenstromen op basis van de aankomst- en overnachtingscijfers (FOD Economie – Algemene Directie Statistiek):
– Hoeveel verblijfsgasten (aankomsten) logeren in commercieel logies en hoeveel nachten (overnachtingen) verblijven ze hier allemaal samen?
– Vanwaar zijn de toeristen afkomstig? (herkomst)
– Wat is het doel van hun verblijf? Zijn het vakantiegangers of zakentoeristen?

Door een ingrijpende trendbreuk in de cijfers in 2015 kan men de cijfers vanaf 2015 niet vergelijken met de cijfers vóór 2015.
Vanaf 2015 zitten de vakantiewoningen ook vervat in de cijfers.

Welk cijfermateriaal is beschikbaar?

Voorlopige FOD-cijfers Oost-Vlaanderen januari-juli 2022 in het teken van herstel
In de eerste 7 maand van 2022 ontving Oost-vlaanderen, volgens de voorlopige FOD-cijfers, 786.000 verblijfsgasten die samen 1,6 miljoen overnachtingen boekten. Hiermee liggen de aankomsten 148,5% en de overnachtingen 123% hoger dan in 2021 toen nog striktere coronamaatregelen van kracht waren.
Zowel kunststad Gent als de Oost-Vlaamse Regio’s kennen uitgesproken groeicijfers in de maanden januari-juli 2022 waardoor de aankomsten en overnachtingen zelfs boven het niveau van het pre-coronajaar 2019 uitkomen.
Zowel in de binnen- als in de buitenlandse markt zien we een sterke stijging. Vooral de door corona zwaar getroffen buitenlandse markt kent een uitgesproken groei. Desondanks liggen de buitenlandse aankomsten in Oost-Vlaanderen in januari-juli 2022 nog 4,5% lager dan in de eerste 7 maand van 2019 terwijl het aantal binnenlandse verblijfsgasten 27% hoger ligt dan in 2019.

Voorlopige cijfers 2022 voor Vlaanderen, de provincies, de regio’s en de kunststeden, door Toerisme Vlaanderen ontsloten in een dynamisch dashboard
>Raadpleeg de website van Toerisme Vlaanderen

>Raadpleeg de voorlopige cijfers t.e.m. juli 2022: Oost-Vlaanderen
>Raadpleeg de voorlopige cijfers t.e.m. juli 2022: Oost-Vlaamse regio’s en Gent
>Raadpleeg de voorlopige cijfers t.e.m juli 2022: Oost-Vlaamse regio’s apart.

Definitieve cijfers 2021 Oost-Vlaanderen
Volgens de definitieve cijfers van de FOD Economie ontving Oost-Vlaanderen in 2021 795.514 verblijfstoeristen uit binnen- en buitenland, 54% meer dan in 2020. Dat waren 525.418 (66%) binnenlandse en 270.096 (34%) buitenlandse gasten. Door een uitgesproken herstelbeweging in de zomer en het najaar van 2021 werd de kloof met het pre-coronajaar 2019 “beperkt” tot 36% minder aankomsten. De in 2021 geregistreerde overnachtingen (1.673.154) klokten 44% hoger af dan in het eerste coronajaar en lagen 35% lager dan in 2019.
De binnenlandse aankomsten stegen met 72% ten opzichte van 2020 en lagen slechts 7,5% onder het niveau van 2019. De buitenlandse aankomsten stegen 28% ten opzichte van 2020 maar lagen nog altijd 60% lager dan in 2019.
Gent ontving in 2021 421.214 verblijfstoeristen, goed voor 740.906 overnachtingen: een stijging in aankomsten met 58% en in overnachtingen met 48% t.o.v. 2020.
De Oost-Vlaamse regio’s noteerden met 374.300 verblijfsgasten in 2021 een toename van 50% t.o.v. het jaar ervoor. De overnachtingen klokten af op 932.248, een stijging met 41%.
>Raadpleeg hier het overzicht met de definitieve cijfers 2021 voor Oost-Vlaanderen
>Raadpleeg hier het overzicht met de definitieve cijfers 2021 voor Gent en de Oost-Vlaamse regio’s
>Raadpleeg hier het overzicht met de definitieve cijfers 2021 voor de regio’s apart

Definitieve cijfers 2021 en vorige jaren voor Vlaanderen, de provincies, de regio’s en de kunststeden, door Toerisme Vlaanderen ontsloten in een dynamisch dashboard
>Raadpleeg Toerisme in cijfers “XL” 2021 (Toerisme Vlaanderen)

Verblijfstoerisme in de Oost-Vlaamse Regio’s
>Raadpleeg hier het Verblijfstoerisme in het Meetjesland 2021
>Raadpleeg hier het Verblijfstoerisme in Scheldeland 2021 (Oost-Vlaamse deel)
>Raadpleeg hier het Verblijfstoerisme in Scheldeland 2021
>Raadpleeg hier het Verblijfstoerisme in de Vlaamse Ardennen 2021
>Raadpleeg hier het Verblijfstoerisme in het Waasland 2021
>Raadpleeg hier het Verblijfstoerisme in de Leiestreek 2021 (Oost-Vlaamse deel)
>Raadpleeg hier het trendrapport Leiestreek 2019-2020 van Westtoer

Aankomsten en overnachtingen per gemeente
– Cijfers 2021, 2020 en 2019
>Raadpleeg de website van Toerisme Vlaanderen
– Cijfers 2018 en vorige jaren
> Raadpleeg de website van Statbel

Vragen of hulp nodig?