Wat is het?

Inzicht in de toeristenstromen op basis van de aankomst- en overnachtingscijfers (FOD Economie – Algemene Directie Statistiek):
– Hoeveel verblijfsgasten (aankomsten) logeren in commercieel logies en hoeveel nachten (overnachtingen) verblijven ze hier allemaal samen?
– Vanwaar zijn de toeristen afkomstig? (herkomst)
– Wat is het doel van hun verblijf? Zijn het vakantiegangers of zakentoeristen?

Door een ingrijpende trendbreuk in de cijfers in 2015 kan men de cijfers vanaf 2015 niet vergelijken met de cijfers vóór 2015.
Vanaf 2015 zitten de vakantiewoningen ook vervat in de cijfers.

Welk cijfermateriaal is beschikbaar?

5% meer verblijfsgasten in Oost-Vlaanderen in de eerste tien maand van 2023
In de eerste 10 maand van 2023 ontving Oost-Vlaanderen, volgens de voorlopige FOD-cijfers, ruim 1,2 miljoen verblijfsgasten die samen 2,7 miljoen overnachtingen boekten. De aankomsten liggen hiermee 5% en de overnachtingen 8% hoger dan in januari-oktober 2022.
Zowel in Gent als in de Oost-Vlaamse regio’s klokken de verblijfstoeristische cijfers in januari-oktober 2023 globaal hoger af dan in 2022.
Het aantal binnenlandse verblijfstoeristen in Oost-Vlaanderen ligt in de eerste 10 maand van 2023 lichtjes onder het niveau (-0,1%) van 2022 terwijl het aantal buitenlandse verblijfsgasten 10% hoger ligt.

Voorlopige cijfers 2023 voor Vlaanderen, de provincies, de regio’s en de kunststeden, door Toerisme Vlaanderen ontsloten in een dynamisch dashboard
>Raadpleeg de website van Toerisme Vlaanderen

Definitieve FOD-cijfers Oost-Vlaanderen 2022 volop in het teken van herstel na covidcrisis
In 2022 ontving Oost-Vlaanderen, volgens de definitieve FOD-cijfers, 1,4 miljoen verblijfsgasten die samen 2,9 miljoen overnachtingen boekten. Hiermee liggen de aankomsten 76% en de overnachtingen 71% hoger dan in 2021.
Zowel in de binnen- als in de buitenlandse markt zien we een sterke stijging. Vooral de door corona zwaar getroffen buitenlandse markt kent een uitgesproken groei. Het aantal binnenlandse verblijfstoeristen klokt 23% hoger af dan in 2019 en -opvallend- ook de buitenlandse aankomsten overstijgen in 2022 het niveau (+4%) van pre-coronajaar 2019.
Kunststad Gent én de Oost-Vlaamse regio’s kennen uitgesproken groeicijfers in 2022 waardoor de aankomsten en overnachtingen boven het niveau van het pre-coronajaar 2019 uitkomen.
Gent ontving in 2022 ruim 798.000 verblijfstoeristen, goed voor 1,5 miljoen overnachtingen: een stijging in aankomsten met 90% en in overnachtingen met 99% t.o.v. 2021.
De Oost-Vlaamse regio’s noteerden met 604.000 verblijfsgasten in 2022 een toename van 61% t.o.v. het jaar ervoor. De overnachtingen klokten af op 1,4 miljoen, een stijging met 49% t.o.v. 2021.
>Raadpleeg hier het overzicht met de definitieve cijfers 2022 voor Oost-Vlaanderen
>Raadpleeg hier het overzicht met de definitieve cijfers 2022 voor Gent en de Oost-Vlaamse regio’s
>Raadpleeg hier het overzicht met de definitieve cijfers 2022 voor de Oost-Vlaamse regio’s apart

Definitieve cijfers 2022 en vorige jaren voor Vlaanderen, de provincies, de regio’s en de kunststeden, door Toerisme Vlaanderen ontsloten in een dynamisch dashboard
>Raadpleeg Toerisme in cijfers “XL” 2022 (Toerisme Vlaanderen)

Verblijfstoerisme in de Oost-Vlaamse regio’s 2022
>Raadpleeg hier het Verblijfstoerisme in de Leiestreek 2022 (Oost-Vlaamse deel)
>Raadpleeg hier het Verblijfstoerisme in de Leiestreek 2022
>Raadpleeg hier het Verblijfstoerisme in het Meetjesland 2022
>Raadpleeg hier het Verblijfstoerisme in Scheldeland 2022 (Oost-Vlaamse deel)
>Raadpleeg hier het Verblijfstoerisme in Scheldeland 2022
>Raadpleeg hier het Verblijfstoerisme in de Vlaamse Ardennen 2022
>Raadpleeg hier het Verblijfstoerisme in het Waasland 2022

Aankomsten en overnachtingen per gemeente
– Cijfers 2022, 2021, 2020 en 2019
>Raadpleeg de website van Toerisme Vlaanderen
– Cijfers 2018 en vorige jaren
> Raadpleeg de website van Statbel

Vragen of hulp nodig?