Skip to main content
18-10-2020

“Richtingwijzer Toekomstplan”

Open Algemene Vergadering Toerisme Meetjesland op ma 7 december 2020

Een ONLINE Algemene vergadering waarop iedereen welkom is!

Op maandagavond 7 december zal de Open Algemene Vergadering samen met alle aanwezigen de laatste richting geven aan het Toekomstplan Toerisme in Meetjesland 201-2026. Tijdens deze laatse participatieronde willen we het plan bij je aftoetsen, verder volledigen of nog wat bijsturen. En we willen vooral weten of dit plan jou de goesting geeft om samen met ons van het Meetjesland een florerende bestemming te maken. Een belangrijk moment dus. Neem vooraf het ontwerp Toekomstplan al eens door (je kunt dit vanaf 28 november hieronder downloaden).

We voorzien een Zoom-workshop van ongeveer 2,5 uur waarop je de laatste richtingwijzers mee bepaalt richting toeristische toekomst van het Meetjesland.

Gedurende het voorbije jaar hebben we samengezeten met de gemeenten. We hebben verhalen over toeristische ervaringen verzameld en we hebben die samen met 60 mensen in een Toekomstdag geanalyseerd en hieruit voorstellen ontwikkeld. Hieruit hebben we met de stuurgroep en verschillende actoren een voorsteldocument gemaakt.

Weinig tijd? Lees dan enkel hoofdstuk 6 met de transitiepaden.

Schrijf hier in voor de Open Algemene Vergadering

De zoom-link voor de vergadering maandag 7/12: https://us02web.zoom.us/j/88920747755

Wat ging hieraan vooraf?

Toekomstdag 15 september

Een zestigtal toekomstdenkers namen deel aan deze Toekomstdag. De aanwezigen vertegenwoordigden gemeenten, attractiepunten, logies, restaurants, cafés, andere delen van de sector, maar er waren ook inwoners. En er waren enkele toeristische experts van buiten de regio. Een evenement met 60 mensen half september, dat betekende een hele organisatie voor Toerisme Meetjesland en het Woestyne Event Center in Aalter waar we piekfijn ontvangen zijn.

Een hele dag hebben de toekomstdenkers gedebatteerd en vooral veel verhalen gelezen uit de schat van 372 verhalen die tijdens de lente 2020 verzameld zijn. Samen met de zestig toekomstdenkers werd gezocht naar lijnen voor de toekomst, naar overeenkomsten en tegenstrijdigheden. Tot de eerste duidelijke trends voor de toekomst in toeristisch Meetjesland zich langzaam maar zeker aftekenden.

Aan de hand van de verhalen kwamen heel concrete issues over de staat van onze infrastructuur tot regelrechte dromen voor de toekomst genre ‘zou het niet mooi zijn als’ tot hun recht. De hele dag, zoals tijdens het hele toekomstplan-proces, werd het denkkader ‘De Lindeboom’ van Reizen naar Morgen als leidraad meegenomen. De meerwaarde voor de plek, plekhouders, inwoners, bezoekers én ondernemers blijft superbelangrijk in het hele traject.

De resultaten van de Toekomstdag werden samengevat in deze documenten:

  1. Mindmap met feedback van de deelnemers
  2. Mogelijkheden voor de toekomst: Mentimeter
  3. Resultaten ‘Mad Tea Party: Mentimeter 2
  4. Resultaten DNA-oefening in 6 woorden

Uitgebreide stuurgroep

Vervolgens heeft de stuurgroep dan op 7 oktober in het prachtige domein Menas, ook in Aalter, de resultaten van de Toekomstdag grondig geëvalueerd en verder mee richting gegeven. De laatste stappen richting Toekomstplan zijn nu gezet.

Op 19 november werd de stuurgroep nog een laatste maal geraadpleegd via Zoom en ook de verschillende flankerende beleidsverantwoordelijken van de provincie Oost-Vlaanderen werd hierbij uitgenodigd voor een laatste afstemming van de transitiepaden die in het toekomstplan zullen opgenomen werden. Ze mochten uitgebreid commentaar geven op wat we in de toekomst moeten vastpakken, hoe we bestaande dingen moeten innoveren, welke zaken we echt moeten loslaten en in welke thema’s we naar een totale omslag/transitie moeten in de volgende beleidstermijn. Meteen ook de vragen die zich bij elk thema gedurende de uitvoering van het toekomstplan zullen stellen.

Meer sfeerfoto’s via dit album op facebook