18-10-2020

Op dinsdag 15 september heeft Toerisme Meetjesland een heel belangrijke stap gezet richting een toeristisch Toekomstplan Meetjesland (2021-2026). Een zestigtal toekomstdenkers namen deel. De aanwezigen vertegenwoordigden gemeenten, attractiepunten, logies, restaurants, cafés, andere delen van de sector, maar er waren ook inwoners. En er waren enkele toeristische experts van buiten de regio. Een evenement met 60 mensen half september, dat betekende een hele organisatie voor Toerisme Meetjesland en het Woestyne Event Center in Aalter waar we piekfijn ontvangen zijn.

Een hele dag hebben de toekomstdenkers gedebatteerd en vooral veel verhalen gelezen uit de schat van 372 verhalen die tijdens de lente 2020 verzameld zijn. Samen met de zestig toekomstdenkers werd gezocht naar lijnen voor de toekomst, naar overeenkomsten en tegenstrijdigheden. Tot de eerste duidelijke trends voor de toekomst in toeristisch Meetjesland zich langzaam maar zeker aftekenden.

Aan de hand van de verhalen kwamen heel concrete issues over de staat van onze infrastructuur tot regelrechte dromen voor de toekomst genre ‘zou het niet mooi zijn als’ tot hun recht. De hele dag, zoals tijdens het hele toekomstplan-proces, werd het denkkader ‘De Lindeboom’ van Reizen naar Morgen als leidraad meegenomen. De meerwaarde voor de plek, plekhouders, inwoners, bezoekers én ondernemers blijft superbelangrijk in het hele traject.

Wat zijn momenteel concreet de resultaten?

  1. Mindmap met feedback van de deelnemers
  2. Mogelijkheden voor de toekomst: Mentimeter
  3. Resultaten ‘Mad Tea Party: Mentimeter 2
  4. Resultaten DNA-oefening in 6 woorden

In de laatste rechte lijn naar een Toekomstplan heeft de stuurgroep dan op 7 oktober in het prachtige domein Menas, ook in Aalter, de resultaten van de Toekomstdag grondig geëvalueerd en verder mee richting gegeven. De laatste stappen richting Toekomstplan zijn nu gezet.

Open Algemene Vergadering ‘Richtingwijzer Toekomstplan’ ma 7 december 2020

Een Algemene vergadering waarop iedereen welkom is!

Op maandagavond 7 december zal de Open Algemene Vergadering ‘Richtingwijzer Toekomstplan’ de laatste richting geven aan het plan, punten en komma’s juist plaatsen en uiteindelijk ook een beslissing nemen om dit plan voor de komende vijf jaar uit te voeren en mee te gaan dragen.

Geïnteresseerd? U bent ook welkom! Op de jaarlijkse open algemene vergadering nodigen wij immers niet alleen de leden en bestuursleden van de vzw Toerisme Meetjesland uit maar gooien we de deur open voor al wie zich betrokken voelt bij toerisme en de werkingen van vzw Toerisme Meetjesland en vzw Toerisme Oost-Vlaanderen. Het is onze meest breed gedragen beslissingsorgaan en het is dan ook niet toevallig dat we precies daar de laatste beslissing willen leggen omtrent ons toekomstplan.

Laat weten of je komt: regiocoordinatie@toerismemeetjesland.be / T 09 378 67 01

Meer sfeerfoto’s via dit album op facebook