Skip to main content
11-01-2022

Unisono, die instaat voor het innen van Sabam en Billijke Vergoeding, neemt actie door alle logies met een licentie aan te schrijven. In dit persoonlijke geadresseerde schrijven vindt u het volgende terug:

De coronacrisis heeft veel sectoren hard getroffen. Als B&B/logies hebt u waarschijnlijk uw activiteit in 2021 zien afnemen, of zelfs enkele weken zien stilvallen.
Samen met het kabinet van de minister van Economische Zaken en verschillende sectorfederaties hebben wij een akkoord bereikt over de verlaging van de Unisono-facturen voor de sectoren die het meest te lijden hadden onder de beperkingen in verband met de gezondheidsmaatregelen.
Daarom hebt u recht op een korting op uw licentie. Om hiervan te profiteren, volgt u gewoon de hieronder beschreven stappen. Let op: uw aanvraag moet vóór 28 januari 2022 worden ingediend.

De compensatie wordt berekend op basis van de sluitingsdata van uw zaak en bedraagt maximaal 33% van uw factuur voor 2021. Het bedrag wordt rechtstreeks afgetrokken van uw factuur voor 2022.

Hoe vraagt u uw compensatie aan?

Om in aanmerking te komen voor uw compensatie, hoeft u alleen maar vóór 28 januari 2022 een e-mail te sturen naar music@unisono.be met de volgende informatie:
– ln het onderwerp van uw e-mail : < B&B/Logies > + uw Licentienummer XXXXXXXXXX
– ln uw e-mail: uw contactgegevens: naam + voornaam + telefoonnummer

Geef zeker deze 2 zaken door:
  • de periode(s) in 2021 waarin er in uw zaak door de coronamaatregelen minder activiteit is geweest;
  • de periode(s) in 2021 waarin u volledig gesloten was (indien van toepassing).