Skip to main content
12-02-2020

Toerisme Oost-Vlaanderen ondersteunt de Oost-Vlaamse logiesondernemers op veel vlakken. Niet alleen door advies te geven bij opstart, o.m. tijdens de logiesconsults, maar ook door promotietools aan te reiken zoals o.m. een professionele fotoshoot (actie niet langer geldig gestopt in juni 2021).

Logiesconsults bijwonen?

Speciaal voor starters organiseert Toerisme Oost-Vlaanderen maandelijks een infosessie.
De sessies vinden plaats in het Provinciaal Administratief Centrum, Woodrow Wilsonplein 2, Gent.
De data voor 2020 zijn ingepland. De eerstvolgende logiesconsults: Klik op Agenda voor meer data.

Starten met innovatief logies als land- of tuinbouwer?

Indien je als Oost-Vlaamse land- of tuinbouwer aan verbreding denkt door een vernieuwde vorm van hoevetoerisme (zoals glamping, strohotel, boomhut, tiny house, ecofarm, etc.) op jouw grond of in jouw gebouw(en) in te richten, krijg je specifieke ondersteuning en begeleiding binnen het PDPO project ‘Toerismeboeren’.

Beluister de radioreportage over logiesondersteuning

Radio 2 wou meer weten over de logiesondersteuning van Toerisme Oost-Vlaanderen en interviewde eind 2019 Deborah Ongena, onze toenmalige marketingconsulente logies.
Omdat er nog veel onduidelijkheden bestaan over het aanbieden van een logies schetste Deborah hoe logies in onze provincie in orde kunnen zijn en bij wie ze hiervoor terecht kunnen. Voor vragen, contacteer logies@oost-vlaanderen.be.

Radio 2 – interview op 13/12/2019

Zo wordt er op gewezen dat al wie denkt aan starten met een logies te verhuren en hiervoor promotie maakt via eigen of externe kanalen, zoals Airbnb, onderhevig is aan het Vlaamse Logiesdecreet en de brandveiligheidsnormen.
Het logiesdecreet bepaalt namelijk dat ieder toeristisch logies dat wordt uitgebaat of gepromoot, minstens moet aangemeld worden bij Toerisme Vlaanderen. Je kan voor je logies ook een erkenning (en/of comfortclassificatie) aanvragen.

Hoe je logies aanmelden of erkennen?

Via het Vlaamse Uitbatersportaal kan je jouw logies aanmelden, een erkenning en comfortclassificatie aanvragen, maar ook je logiesgegevens beheren.
Lees hier hoe je de logiesgegevens kan beheren en aanpassen.