Skip to main content
17-01-2022

We kunnen er niet omheen: 2021 was een moeilijk jaar. Voor de toeristische sector iets beter dan 2020, maar nog niet wat we ervan hadden verwacht.
Toch blijven we hoopvol en kijken optimistisch naar 2022.
In dit nieuwe jaar vol hoop en optimisme plant Toerisme Oost-Vlaanderen een resem acties om toerisme te promoten en te versterken.

We zetten de belangrijkste acties van Toerisme Oost-Vlaanderen even op een rijtje.

Toeristisch-recreatieve productontwikkeling
 • Toerisme Oost-Vlaanderen zet versterkt in op een divers en kwalitatief aanbod aan fiets- en wandelproducten en -beleving en op ondersteuning van en samenwerking met partners (o.a. steden en gemeenten en ondernemers) die met fietsen en wandelen aan de slag willen gaan.
 • Voorbereiding en uitrol nieuwe/vernieuwde wandelproducten
 • Meewerken aan initiatieven in ontwikkeling (bijv. landschapsparken, Nationale Parken)
 • Implementatie nieuw route-onderhoudssysteem
 • Realisatie rustpunten op wandelnetwerken Waasland (cofinanciering Leader)
 • Project ‘Iedereen verdient vakantie’ (cofinanciering Toerisme Vlaanderen): ‘Toegankelijke routen in Oost-Vlaanderen
 • Vernieuwing wandelnetwerken Vlaamse Ardennen
 • (Ver)nieuw(d)e belevingsgidsen (‘Wandelen in de Vlaamse Ardennen‘, fietsgids Scheldevallei, opvolger wandelgids Grensgevallen en nieuwe wandelgids ‘Wandelen in het Meetjesland’)
Sectorwerking (B-to-B werking)
 • Uitrol aanbevelingen uit studie naar visie op sectorwerking (o.a. steunpunt recreatie, opleidingsaanbod, doelgroepenbepaling, vernieuwing sectorwebsite)
 • Verdere uitrol van onze rol als steunpunt gastvrij onthaal door
  • ondersteuning toeristische diensten via begeleidingstrajecten met mystery visits, …
  • ambassadeurstrajecten met streekverkenningen
 • Verdere uitrol van onze rol als steunpunt recreatie (ondersteuning van en samenwerking met partners die met fietsen en wandelen aan de slag willen gaan)
 • Vervolg logiespartnerschap met nieuwe oproep
 • Uitgebreid opleidingsaanbod voor toeristische ondernemers
 • Implementatie data- en klantenrelatiebeheersysteem (CRM)
 • Aangepast concept Infodag Groepen met ontdekkingstochten
 • Voorbereiding vernieuwde sectorwebsite
 • Verdere samenwerking met Rap-op-Stap kantoren; honorering ‘lopende’ Rap-op-Stap subsidiedossiers via samenwerkingsovereenkomsten met inrichters
MICE-werking (meetings, incentives, congressen en events)
Promotie en communicatie
 • Verdere uitbouw eigen kanalen en platformen
 • Verdere uitbouw van de websites o.a. versnelde investeringen in vertalingen en extra contentcreatie (tekst, beeld, video)
 • Nieuwe accenten: videomarketing, nieuwe platformen zoals Youtube-marketing, nieuwe formats voor eigen kanalen
 • Promotionele acties voor diverse niches zoals groepsuitstappen, sierteelt (Floraliën) en (sportief) fietsen/wandelen
 • Verbetering van kaartmateriaal
 • Toepassing van Routen-merk in nieuwe en vernieuwde producten
 • Gratis routekaartmateriaal (digitaal)
Regionale werking
 • Nieuw strategisch beleidsplan voor Vlaamse Ardennen
 • (Gebiedsgerichte) projecten:
  • Project ‘Scheepswerven in beeld’ in Waasland en Scheldeland, met cofinanciering Platteland+
  • Promotie fietsen in de grensstreek via Interreg IV project Eurocyclo (Vlaamse Ardennen)
  • Participatie in project Parkbos (Leiestreek)
  • Medewerking aan projecten met toeristische invalshoek (o.a. Landschapsparken en Nationale Parken, Dendervallei, Moervaartvallei, Geopark Schelde Delta…)
  • Project ‘Budgetvriendelijk en toegankelijk toeren in de Vlaamse Ardennen’ (i.s.m. Toerisme Vlaamse Ardennen)
Kennis en onderzoek
 • Interprovinciaal onderzoek dagtoeristische activiteiten van Belgen
Interprovinciale werking
 • Stimuleren van korte vakanties in Vlaanderen en ondersteuning logies via vzw Logeren in Vlaanderen Vakantieland
 • Extra inzet op ‘Kamperen in Vlaanderen’ onder de vleugels van Logeren in Vlaanderen en in samenwerking met de kampeersector
 • Projectwerking ‘Fietsen in Vlaanderen’ met focus op nieuwe icoonroutes en met initiatieven rond promotie, sectorwerking en kennisverzameling