Skip to main content
06-01-2021

We kunnen er niet omheen: 2020 was een zeer moeilijk jaar. Het was een jaar dat velen onder ons graag willen vergeten, maar dat jammer genoeg niet zo snel zal verdwijnen uit ons geheugen.
We blijven voorzichtig en realistisch, maar vooral toch hoopvol voor 2021. Het einde van de tunnel is in zicht.
In dit nieuwe jaar vol hoop en optimisme plant Toerisme Oost-Vlaanderen een resem acties om toerisme te promoten en te versterken.

We zetten de belangrijkste acties van Toerisme Oost-Vlaanderen even op een rijtje.

Toeristisch-recreatieve productontwikkeling
 • Extra inzet op beleving en comfort op de in 2020 gelanceerde wandelnetwerken in Waasland
 • Herwerking en vernieuwing van belevingsgidsen en netwerkkaarten in nieuwe stijl (Routen)
 • Lancering kaart met vernieuwde Ronde van Vlaanderen-lussen (Flandriens Challenge routes) met belevingspunten in het kader van het project ‘Homeland of Cycling’
 • Herwerking van LF-routes in Vlaanderen naar icoonroutes met o.a. de Schelderoute, kunststedenroute en Vlaamse Heuvelsroute in Oost-Vlaanderen
 • Interprovinciale samenwerking rond fietsen in Vlaanderen met focus op icoonroutes en met initiatieven rond promotie, sectorwerking en kennisverzameling
 • Ontwikkeling en realisatie van een nieuw routeonderhoudssysteem, te gebruiken door routevrijwilligers en routebeheerders
Sectorwerking (B-to-B werking)
 • Verdere uitrol van onze rol als steunpunt gastvrij onthaal door
  • ondersteuning toeristische diensten via begeleidingstrajecten met mystery visits, …
  • ambassadeurstrajecten met streekverkenningen o.a. Dendervallei
 • Uitrol aanbevelingen uit studie naar strategische visie op sectorwerking
 • Verdere inzet op webinars over toeristisch ondernemen (nieuw sinds 2020)
 • Uitwerken impulsproject Iedereen verdient vakantie (Toerisme Vlaanderen): toegankelijke, duurzame en kwaliteitsvolle auto-, fiets- en wandelroutes in Oost-Vlaanderen; verdere uitbouw en ondersteuning van en samenwerking met Rap-op Stap kantoren (ROS+)
 • Ontwikkeling data- en klantenrelatiebeheersysteem (CRM)
 • Herwerking concept Infodag Groepen (herwerking noodzakelijk door coronamaatregelen)
MICE-werking (meetings, incentives, congressen en events)
 • Anderstalige pagina’s voor Lowiz, de nieuwe MICE-website
 • Fotografie-opdracht: ondersteuning van MICE-aanbieders bij professionele fotoshoot
 • LinkedIn-campagne
 • Marketing relancecampagne i.s.m. met Stad Gent
Promotie en communicatie
 • Uitbouw sociale media en contentcreatie (tekst/beeld/video/ bloggers/influencers)
 • Verderzetting interprovinciale relancecampagne Vlaanderen Vakantieland
 • Verdere uitwerking van de, in 2020, vernieuwde websites; investeringen in extra content en vertalingen
 • Promotionele acties voor diverse niches zoals groepsuitstappen, sierteelt (Floraliën) en (sportief) fietsen/wandelen
 • Interprovinciale werking rond het stimuleren van korte vakanties in Vlaanderen en ondersteuning logies (vzw Logeren in Vlaanderen Vakantieland)
Regionale werking
 • Afwerking nieuw strategisch beleidsplan voor Meetjesland en Waasland
 • (Regionale) projecten:
  • Project ‘Scheepswerven in beeld’ in Waasland en Scheldeland, met cofinanciering Platteland+
  • Extra inzet kunst in de Leiestreek met o.a. initiatief rond 100 jaar Raveel
  • Participatie in project Parkbos
  • Aangepast vervolg project ‘Beleefbare Dendervallei’ met Waalse en Vlaamse partners (projectcoördinatorschap loopt af; verschuiving focus naar fiets/wandel)
  • Opvolging en medewerking diverse projecten met toeristische invalshoek (o.a. Landschapspark Drongengoed/Bulskampveld, Rivierpark Scheldevallei en toeristisch project Steen tot Steen, Dendervallei, Moervaartvallei, Geopark Schelde Delta, Zwinstreek, …)
Kennis en onderzoek
 • Verderzetting onderzoek jeugdtoerisme en Airbnb (interprovinciaal)
 • Opstart interprovinciaal onderzoek dagtoeristische activiteiten van Belgen
 • Gebruikersonderzoek nieuw fiets- en wandelmagazine Routen