Skip to main content

TOV in actie in 2019

06-01-2019

2019 heeft opnieuw veel in petto voor Toerisme Oost-Vlaanderen. Zo gaan we verder met de uitrol van onze nieuwe onthaalvisie, met ambassadeurstrajecten en mystery visits. Een nieuwe reeks belevingsgidsen (zoals Woudlopen, ‘Fietsen langs Schelde & Durme’ en Oeverlopen II) zit in de pijplijn. We werken aan een nieuwe website voor Toerisme Oost-Vlaanderen. We starten met de uitvoering van de nieuwe projecten ‘Beleefbare Dendervallei‘ en ‘Scheepswerven in Beeld’. De sectorwerking wordt uitgebreid en nog veel meer.

We zetten onze acties even op een rijtje.

Toeristisch-recreatieve productontwikkeling
 • Onze fiets- en wandelproducten worden verder uitgebreid en verbeterd.
 • Zijn nieuw in de maak:
  – voorbereiding wandelnetwerk Noorden Waasland
  – belevingsgidsen Woudlopen, ‘Fietsen langs Schelde & Durme’ en Oeverlopen II (wandelen in en rond Kalkense Meersen-Donkmeer)
 • Daarnaast verhogen we de beleving en het comfort op het wandelnetwerk Kalkense Meersen-Donkmeer door te investeren in meubilair, spelelementen, uitkijkplatformen, bruggetjes/paden,…
 • Belevingsinfrastructuur en routeontwikkeling met oog voor ons wielererfgoed in de Vlaamse Ardennen.
 • Ontwikkeling van kindvriendelijke/toegankelijke routes en extra beleving op het wandelnetwerk Bulskampveld.
 • De routebewegwijzering wordt integraal 3 x per jaar gecontroleerd en onderhouden.
Sectorwerking (B-to-B werking)
 • In 2019 organiseren we opnieuw diverse info- en ontmoetingsmomenten voor onze partners en de toeristische sector evenals een brede inspiratiedag.
 • De logiessector kan genieten van vormingsinitiatieven en startersconsults.
 • Via projectwerking (‘Toerismeboeren’) worden nieuwe vormen van belevingsvol logeren gestimuleerd.
 • Uitrol van versterkt gastvrij onthaal door (in eerste fase) publieke toeristische actoren (begeleidingstrajecten met mystery visits, …)
 • Verschillende ambassadeurstrajecten (Vlaamse Ardennen, Meetjesland, Waasland, Schelde-Durme, landschapspark Drongengoed, B(l)oeiend Oost-Vlaanderen) worden (verder) uitgebouwd.
 • Vernieuwd subsidiereglement ter ondersteuning van sector bij promotie van evenementen
 • Verderzetting ondersteuning promotie logies via bijdrage (50%) in aanmaak beeldmateriaal van logiesuitbatingen
 • Ondersteuning gidsenwerking:
  – Vorming Vlaamse Meesters in situ
  – Vorming rondleiden voor personen met een beperking (in samenwerking met Toerisme Vlaanderen en Stad Lokeren)
 • Voorbereiding data- en klantenrelatiebeheersysteem (CRM)
 • Er is ruime communicatie met de toeristische sector via de sectorwebsite, e-nieuwsbrieven,…
 • De jaarlijkse Infodag Groepen vindt opnieuw plaats in 2019.
 • TOV werkt mee aan de interprovinciale werking rond stimuleren van verblijfstoerisme via
  • Logeren in Vlaanderen Vakantieland vzw
  • Projectwerking rond fietsvakanties in Vlaanderen
MICE-werking (meetings, incentives, congressen en events)
 • Verdere uitbouw van de sinds 2017 vernieuwde MICE-werking:
  – Sectorwerking: organisatie van netwerk- en vormingsmomenten voor MICE-aanbieders en individuele begeleiding
  – Communicatie en promotie via e-nieuwsbrieven en website MeetinGent & Oost-Vlaanderen (te integreren in nieuw te ontwikkelen website TOV + regio’s) en verdere inzet op sociale media en gespecialiseerde beurs- en workshopdeelnames, samenwerking met gespecialiseerde media, promotie voor MICE-aanbod via ontdekkingsdagen voor meetingplanners bij MICE-aanbieders
 • Externe consultancy opdracht voor salesactivatie met focus op Zuid-Nederland
Promotie en communicatie
 • Toerisme in Oost-Vlaanderen wordt in de schijnwerpers gezet via diverse online en offline campagnes gericht op binnenland en beperkt buitenland. De campagnes zijn bestemmingsgericht (promotie van de 5 toeristische regio’s en kunststad Gent) en/of thematisch (fietsen en wandelen, wielererfgoed, Oost-Vlaamse bieren, …) of gericht op bepaalde niches (groepsuitstappen, sierteelt, Vlaamse Meesters in situ)
 • Er wordt versterkt ingezet op contentontwikkeling en het bieden van inspiratie via intensief gebruik van beeld- en videomateriaal en sociale media (facebook, Twitter, instagram, Youtube)
 • De influencer- en ambassadeurswerking wordt verder uitgebouwd
 • Voorbereiding nieuwe websites voor TOV en de regio’s.
 • Voorbereiding nieuwe beeldenbank.
 • Het fiets- en wandelmagazine StapAf verschijnt opnieuw 2x en wordt ruim verspreid in Vlaanderen en Nederland.
 • De toerist en recreant wordt op de hoogte gehouden van het toeristische gebeuren in Oost-Vlaanderen via e-nieuwsbrieven en de deelname aan 2 fiets- en wandelbeurzen (Vlaanderen en Nederland).
 • Er is blijvende aandacht voor een proactieve en reactieve perswerking.
 • TOV is partner in de interprovinciale promotionele samenwerking via:
  • partnerschap vzw Logeren in Vlaanderen Vakantieland
  • gezamenlijke promotiecampagne op Vlaams niveau (Vlaanderen Vakantieland)
Regionale werking
 • Opmaak nieuw strategisch beleidsplan voor Leiestreek en Scheldeland (lopende) en Meetjesland (nieuw)
 • (Regionale) projecten:
  • Nieuw project ‘Beleefbare Dendervallei’ (2019-2020) met extra inzet in personeel; samenwerking met Waalse en Vlaamse partners; ten behoeve van de toeristisch-recreatieve ontwikkelingen in de Dendervallei van Dendermonde tot Ath
  • Nieuw project ‘Scheepswerven in beeld’ met diverse onderdelen waaronder verbinding (routeontwikkeling) tussen (verder te ontwikkelen) scheepsbouwerfgoedsites in Waasland/Scheldeland, inspireren van de toeristische sector tot aanvullende toeristische productontwikkeling en promotie; cofinanciering Platteland+
  • Opvolging ruimtelijke strategische projecten met toeristische invalshoek (oa Landschapspark Drongengoed, landschapspark Bulskampveld, Rivierpark Scheldevallei, Moervaartvallei, …)
  • Opvolging en aanvullende werking rond het jaar Van Eyck / Lam Gods (2020, Gent)
Kennis en onderzoek
 • Gegevensverzameling en interpretatie in het kader van de regionale strategische plannen
 • Fietsonderzoek Vlaamse Ardennen (tellingen en profiel, tevredenheid, bestedingen, … van fietsers) via het Interreg project ‘Eurocyclo’
 • Onderzoek potentie kastelen en erfgoed via het hefboomproject ‘Van Steen tot Steen langs de Schelde’
 • De cel kennis en onderzoek verwerkt en verspreidt zoals steeds beleidsgegevens rond verblijfstoerisme via o.a. de sectorwebsite. Daarnaast evalueren ze marketingacties en doen ze seizoensbevragingen.