Skip to main content

TOV in actie in 2018

20-02-2018

2018 heeft opnieuw veel in petto voor Toerisme Oost-Vlaanderen. Zo starten we met de uitrol van onze nieuwe onthaalvisie. Verschillende fietsnetwerken worden herwerkt. Een nieuwe reeks belevingsgidsen (zoals Grensgevallen en Denderende Steden) zit in de pijplijn. We versterken de band met onze SuperStapAf’ers (de StapAf-ambassadeurs). Nieuwe strategische plannen voor Leiestreek, Scheldeland en Meetjesland zijn in voorbereiding. De sectorwerking wordt uitgebreid en nog veel meer.

We zetten onze acties even op een rijtje.

Toeristisch-recreatieve productontwikkeling
 • Onze fiets- en wandelproducten worden verder uitgebreid en verbeterd.
 • Zijn nieuw in de maak:
  – een wandelnetwerk Brabantse Kouters (regio Faluintjesstreek)
  – belevingsroutes op het wandelnetwerk Bulskampveld
  – belevingsroutes voor de sportieve fietstoerist in de Vlaamse Ardennen
  routegidsenGrensgevallen’ (wandelen langs de taalgrens), ‘Denderende steden’ (fietsen langs de Dender), ‘Oost-Vlaamse bossen’ (wandelen) en een routegids met bundeling van toegankelijke auto-, fiets- en wandelroutes.
 • Daarnaast verhogen we de beleving en het comfort op de wandelnetwerken in de Vlaamse Ardennen, Scheldeland en Meetjesland door te investeren in meubilair, spelelementen, uitkijkplatformen, bruggetjes/paden,…
 • De fietsnetwerken Vlaamse Ardennen, Scheldeland en Gent en fietsroutes worden herwerkt.
 • De routebewegwijzering wordt integraal 3 x per jaar gecontroleerd en onderhouden.
 • Het aanbod vaarkaarten wordt behouden en verder uitgebreid.
Sectorwerking (B-to-B werking)
 • In 2018 organiseren we opnieuw diverse info- en ontmoetingsmomenten voor onze partners en de toeristische sector evenals een brede inspiratiedag.
 • De logiessector kan genieten van vormingsinitiatieven en startersconsults.
 • Via projectwerking (Platteland+-project ‘Toerismeboeren’ en ‘Schelde Sterk Merk’) worden nieuwe vormen van belevingsvol logeren gestimuleerd.
 • We stimuleren en ondersteunen gastvrij onthaal door de toeristische sector via o.a. netwerk- en infomomenten en begeleidingstrajecten.
 • Een aantal ambassadeurstrajecten (landschapspark Drongengoed, B(l)oeiend Oost-Vlaanderen) worden (verder) uitgebouwd.
 • Er is ruime communicatie met de toeristische sector via de sectorwebsite, e-nieuwsbrieven,…
 • De jaarlijkse infodag rond groepsuitstappen vindt opnieuw plaats in 2018.
 • TOV werkt mee aan de interprovinciale werking rond stimuleren van verblijfstoerisme via
  • Logeren in Vlaanderen Vakantieland vzw
  • Projectwerking rond fietsvakanties in Vlaanderen
MICE-werking (meetings, incentives, congressen en events)
 • Meerdere netwerk- en vormingsmomenten voor MICE-aanbieders worden aangeboden
 • Onze MICE-consulent biedt individuele begeleiding aan MICE-aanbieders en gaat op prospectie
 • Potentiële klanten (bedrijven) worden uitgenodigd op ontdekkingsdagen in onze regio’s
 • Er is ruime communicatie en promotie via e-nieuwsbrieven en sociale media (extra inzet op Linkedin en instagram in 2018) en er komt een nieuwe website MeetinGent & Oost-Vlaanderen
 • TOV neemt deel aan een aantal gespecialiseerde beurs- en workshopdeelnames
Promotie en communicatie
 • Toerisme in Oost-Vlaanderen wordt in de schijnwerpers gezet via diverse online en offline campagnes gericht op binnenland en beperkt buitenland. De campagnes zijn bestemmingsgericht (promotie van de 5 toeristische regio’s en kunststad Gent) en/of thematisch (fietsen en wandelen, wielererfgoed, Oost-Vlaamse bieren, …) of gericht op bepaalde niches (groepsuitstappen, sierteelt, toegankelijk toerisme)
 • Er wordt versterkt ingezet op contentontwikkeling en het bieden van inspiratie via intensief gebruik van beeld- en videomateriaal en sociale media (facebook, Twitter, instagram, Youtube)
 • De influencer- en ambassadeurswerking wordt verder uitgebouwd
 • Er komen nieuwe websites voor TOV en de regio’s en thematische websites (bijv. oeverlopen, …) worden verder uitgebouwd
 • Het fiets- en wandelmagazine StapAf verschijnt opnieuw 2x en wordt ruim verspreid in Vlaanderen en Nederland.
 • Daarnaast wordt ‘StapAf’ ook als brand en online community verder uitgebouwd
 • Voor wat betreft print zoekt TOV gericht naar ‘partnerships in storytelling’. Zo komt er in 2018 een vervolgactie op de koerskaart in samenwerking met het wielermagazine Bahamontes.
 • De TOV beeldenbank wordt verder aangevuld en logies worden gestimuleerd om kwalitatief beeldmateriaal aan te kopen via het aanreiken van een fotograaf en een tussenkomst (50%) in de kosten voor de fotoshoot.
 • De toerist en recreant wordt op de hoogte gehouden van het toeristische gebeuren in Oost-Vlaanderen via e-nieuwsbrieven en de deelname aan 2 fiets- en wandelbeurzen (Vlaanderen en Nederland).
 • Er is blijvende aandacht voor een proactieve en reactieve perswerking.
 • Via de webshop is er een ruime distributie van gratis en betalende brochures aan consumenten en doorverkopers.
 • Er worden opnieuw fondsen vrijgemaakt om de promotie van toeristische evenementen van derden te ondersteunen via het bestaande subsidiereglement.
 • TOV is partner in de interprovinciale promotionele samenwerking via:
  • partnerschap vzw Logeren in Vlaanderen Vakantieland
  • gezamenlijke promotiecampagne op Vlaams niveau
Regionale werking
 • Met de inzet van de regioteams die ondersteunend en coördinerend werken naar de regionale toeristische samenwerkingsverbanden Toerisme Leiestreek, Toerisme Waasland, Toerisme Scheldeland, Toerisme Vlaamse Ardennen en Toerisme Meetjesland toe, wordt een flinke duw gegeven aan de regionale toeristische werking
 • Fondsen worden ingebracht in de promotiepools van de regionale vzw’s en daarbovenop worden extra middelen vrijgemaakt ter versterking van regionale bestemmingspromotie (financiering regionale websites, beursdeelnames, verzendingen brochures, …) en regionale campagnes
 • Een aantal (regionale) projecten worden uitgewerkt waaronder het Leaderproject De Lieve Vervoert en er wordt medewerking verleend aan diverse andere waaronder het hefboomproject ‘Van Steen tot Steen langs de Schelde’ (kastelenproject), ruimtelijke strategische projecten (‘Havenland’, landschapspark Drongengoed, ‘Schelde Sterk Merk’, ‘Denderland’) en het Leader-project ‘Landschapstoerisme Investeert’ (Vlaamse Ardennen)
 • De toerismewerking binnen streekoverleg en het Leader-programma worden opgevolgd
 • Nieuwe strategische plannen voor Leiestreek, Scheldeland en Meetjesland zijn in voorbereiding
Kennis en onderzoek
 • TOV werkt mee aan een interprovinciaal onderzoek rond verblijfstoerisme in de Vlaamse regio’s dat in 2018 zal worden voorgesteld
 • Een fietsonderzoek met fietstellingen en bevragingen in de Vlaamse Ardennen wordt opgestart
 • In 2018 worden verder de toeristische mogelijkheden van kastelen en erfgoed in de ruime Scheldevallei bestudeerd.
 • De cel kennis en onderzoek verwerkt en verspreidt zoals steeds beleidsgegevens rond verblijfstoerisme via o.a. de sectorwebsite. Daarnaast evalueren ze marketingacties en doen ze seizoensbevragingen.