Toeristische bewegwijzering

Je wil graag nieuwe klanten aantrekken door een bruine of gele pijl te plaatsen in jouw gemeente, maar mag dat zomaar?
Hieronder hebben we beknopt geschreven wat mag, wat niet mag en bij wie je terecht kan voor de aanvraag van een wegwijzer naar jouw zaak.

In België zijn er 2 instanties voor het beheer van de wegen: de gewesten en de gemeenten. Het Vlaams, Waals en Brussels Gewest zijn verantwoordelijk voor hun gewestwegen. De gemeentewegen zijn onder beheer van de gemeente zelf. Sinds 2012 zijn er in ons land geen provinciewegen meer, die zijn verdeeld in gewest- en gemeentewegen.

In het geval van bewegwijzering is, logischerwijs, de beheerder van de weg hiervoor verantwoordelijk. Zelf een wegwijzer naar jouw bedrijf of zaak plaatsen, mag dus niet. Bewegwijzering op gemeentewegen wordt dus aangevraagd en behandeld door de gemeente.
Bewegwijzering op gewestwegen (in Vlaanderen) dien je ook via de gemeente aan te vragen. Zij sturen je aanvraag door naar het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Deze instantie zal, na goedkeuring, zelf voor de bewegwijzering zorgen en hiervoor ook de kosten dragen.

Er zijn 3 borden met toeristische bewegwijzering. Die kan je indelen volgens de soort bestemming of volgens de afstand naar de bestemming.

SOORT BESTEMMING

1) Recreatie- en pretparken, culturele parken, landschappen en voorzieningen van toeristische aard

Bewegwijzering op afstand naar grotere bestemmingen van toeristische aard

Bord F33C

 • Locaties met meer dan 300.000 bezoekers per jaar mogen gesignaleerd worden van op de autosnelwegen.
 • Locaties met meer dan 75.000 bezoekers per jaar mogen gesignaleerd worden op het einde van de afrit en op niet-autosnelwegen.
 • Er worden maximum twee* volledige reisroutes aangegeven in een straal van 10 kilometer vanop de autosnelwegen of belangrijke doorgangswegen. (*Tenzij in uitzonderlijke omstandigheden: bijvoorbeeld als er meerdere belangrijke aanrijroutes zijn.)
Bewegwijzering in de nabijheid of naar bestemmingen met kleinere bezoekersaantallen

Bord F33C

 • als de bewegwijzering al op wegen van doorgaand verkeer buiten de bebouwde kom gestart is.

Of bord F35

 • Vanaf maximum 2 kilometer afstand.
 • Op wegen van doorgaand verkeer of startend op wegen van doorgaand verkeer (d.w.z. op alle gewestwegen, behalve de lokale gewestwegen).
 • Er worden maximum twee reisroutes aangegeven.
 • Langs lokale gewestwegen is geen bewegwijzering mogelijk, tenzij de signalisatie al op de autosnelweg gestart is. Zodra de bestemming van toeristische aard kan bereikt worden via de gewone bewegwijzering naar de gemeente waarin zij ligt, wordt de bestemming niet apart aangeduid.

2) Horeca en kampeerterreinen

Bord F37

 • Dit type wegwijzer is (volgens artikel 71 van het verkeersreglement) toegestaan voor overnachtingsgelegenheden, jeugdherbergen, kampeer- en caravanterreinen, vakantiedorpen en restaurants. Onder restaurant wordt begrepen: eetgelegenheden met volledige bediening zoals opgenomen in de Kruispuntbank der Ondernemingen. Het mag dus niet gebruikt worden om tavernes, tearooms en (eet)cafés aan te duiden.
 • Er mogen maximum twee routes bewegwijzerd worden.
 • Voor restaurants geldt bovendien dat zij niet aangeduid mogen worden binnen de bebouwde kom.
 • De volgende borden zijn verboden:
  • Wegwijzers binnen de bebouwde kom naar restaurants gelegen binnen of buiten de bebouwde kom.
  • Wegwijzers buiten de bebouwde kom naar restaurants gelegen binnen de bebouwde kom.
  • Voor overnachtingsgelegenheden geldt: binnen een bebouwde kom met meer dan 30.000 inwoners  is er geen bewegwijzering.

AFSTAND NAAR BESTEMMING

1) Tot 2 km

F35

 • Van toepassing op: Cultureel park, recreatie- of pretpark, merkwaardig landschap of geheel van voorzieningen van toeristische aard in een uitgestrekt gebied, die niet met F33c kunnen worden aangeduid.
 • Geldig voor max. twee reisroutes.

2) Tot 5 km

F33c

 •  Van toepassing op: Cultureel park, recreatie- of pretpark, merkwaardig landschap of geheel van voorzieningen van toeristische aard gelegen in een uitgestrekt gebied (> 75.000 bezoekers per jaar, of erkend als site van grote omvang of belang).
 • Geldig voor max. twee reisroutes (ook vanop de autosnelweg).

3) Tot 10 km

F33c

 • Van toepassing op: Cultureel park, recreatie- of pretpark, merkwaardig landschap of geheel van voorzieningen van toeristische aard gelegen in een uitgestrekt gebied (> 150.000 bezoekers per jaar, of erkend als site van grote omvang of belang).
 • Geldig voor max. twee reisroutes (ook vanop de autosnelweg, meer routes in speciale omstandigheden).

4) Zonder afstandsbeperking

F37

 • Van toepassing op: jeugdherbergen, overnachtingsgelegenheden, kampeer- en caravanterrein, restaurant en vakantiedorp.
 • Het verkeersbord mag aangevuld worden met de symbolen van de verkeersborden F65, F67, F71, F73 en F75 (klik hier voor de soorten borden).
 • Geldig voor max. twee reisroutes vanaf een weg voor doorgaand verkeer.
 • Binnen de bebouwde kom: restaurants niet gesignaleerd.
 • Binnen de bebouwde kom > 30.000 inwoners: overnachtingsgelegenheden niet gesignaleerd.

Meer informatie:

We verwijzen graag door naar de specifieke regelgeving over afmetingen en soorten borden. Deze gelden voor alle Belgische wegen.
Het dienstorder van het AWV behandelt de regels in detail. Dit dienstorder geldt enkel voor de gewestwegen.
Elke gemeente kan bijkomende regels opleggen, maar vaak is dit niet zo. Contacteer dus jouw gemeente!