Skip to main content
03-10-2018

Toerismeboeren : overnachten en beleven bij actieve land- en tuinbouwbedrijven

Belevingsvolle dichtbij-vakanties zitten in de lift. Meer en meer gaat men op zoek naar authentieke plekjes in eigen land om even te verstillen, te connecteren met de natuur & het platteland. Deze duidelijke trend biedt heel wat mogelijkheden voor land- en tuinbouwers die willen inzetten op een verbreding van hun activiteiten door kwaliteitsvolle logies en/of recreatieve activiteiten aan te bieden.

Maar wat verwachten deze bezoekers nu precies? Welke types van logies bestaan er allemaal en wat wordt er nu precies bedoeld met ‘belevingsvolle activiteiten’? Kan dit alles eigenlijk op een actieve boerderij in Vlaanderen en brengt het ook wat op?

Ondanks de vele kansen zien we dat er vooral vragen zijn rond hoevetoerisme en daar wil het PDPO-project ‘Toerismeboeren’ een antwoord op bieden. Hiervoor bundelen het Innovatiesteunpunt, Toerisme Oost-Vlaanderen en het Plattelandscentrum Meetjesland hun krachten, kennis & expertise.

Concreet zullen zij doorheen het project verschillende land- en tuinbouwbedrijven met een idee, een op maat begeleiding bieden om zo tot innovatieve & duurzame projecten te komen.

  • Welke kansen bestaan er op vlak van toerisme in jouw regio?
  • Welke logiesvormen of activiteiten zijn er mogelijk of gewenst op het bedrijf? En hoe betrek je andere lokale ondernemers hierbij? Hoe kom je tot een sterk en werkbaar concept?
  • Wat zijn de wettelijke verplichtingen?
  • Wat is de gepaste bedrijfsvoering?
  • Is het project rendabel?
  • En wat met promotie? Communicatie? …

Alle ervaringen opgedaan tijdens het project zullen gebundeld worden in een praktisch draaiboek zodat alle land- en tuinbouwers in Vlaanderen en daarbuiten hiermee aan de slag kunnen.

Met het PDPO-project Toerismeboeren werken het Innovatiesteunpunt, Toerisme Oost-Vlaanderen en het Plattelandscentrum Meetjesland samen om naast het klassieke hoevetoerisme een aantal nieuwe vormen uit te werken met betrekking tot kwalitatieve logiesverstrekking op het land- en tuinbouwbedrijf.

Tot midden 2020 realiseren deze promotoren diverse acties zoals ondersteuning van ondernemers, vorming, nieuwe producten, een inspiratietoer,…