Skip to main content
02-06-2023

Toerisme Oost-Vlaanderen verwelkomt 3 Vlaamse Parken binnen haar werkingsgebied: Scheldevallei, Vlaamse Ardennen en Zwinstreek. 3 belangrijke toeristisch-recreatieve gebieden met specifieke streekidentiteit, belangrijke toeristische troeven, een rijke geschiedenis en biodiversiteit.

Samen met de Provincie Oost-Vlaanderen, de steden, gemeenten en een grote groep ondersteunende partners werkte Toerisme Oost-Vlaanderen mee aan de kandidatuur van de drie gebieden. 6 kandidaat-landschapsparken en 5 kandidaat-nationale parken dingen mee naar de felbegeerde erkenning. Na jurering kunnen slechts 3 landschapsparken en 4 nationale parken een erkenning in de wacht slepen. Daar hangt een structurele financiering vast die de duurzame, kwaliteitsvolle ontwikkeling van die gebieden faciliteert. Binnen de 3 gebieden zijn heel wat actoren actief: landbouwers, natuurverenigingen, ondernemers, erfgoedverenigingen, toeristen, inwoners, verschillende beleidsniveaus, … Een belangrijk doel van de Vlaamse Parken is de  transversale samenwerking tussen deze actoren en sectoren structureel vast te leggen. Op die manier kunnen we de troeven van de gebieden beter uitspelen en dragen we bij aan een meerwaarde voor toekomstige generaties. In de landschapsparken ligt de focus op de versterking van de streekidentiteit, de landbouw- en landschapskwaliteit en de multifunctionaliteit in de open ruimte. In nationale parken ligt de focus meer op de versterking van de natuurkwaliteit. Naast sectoren als  natuur, erfgoed, mobiliteit, wonen, landbouw, … neemt Toerisme Oost-Vlaanderen haar rol op als bovenlokale toeristisch-recreatieve organisatie. Binnen de drie gebieden zal Toerisme Oost-Vlaanderen focussen op:

  • toeristische bestemmingspromotie
  • de toeristische samenwerking met publieke en private partners
  • de ontwikkeling en onderhoud van recreatieve producten (fietsen/wandelen)
  • visitor management door monitoring van bezoekersstromen en sectorwerking (ambassadeurschap, gastheerschap, …)

Toerisme Oost-Vlaanderen kijkt uit naar de felbegeerde erkenning van drie kandidaten om zo met alle partners en sectoren aan de slag te gaan binnen de Oost-Vlaamse landschaps- en nationale parken!