Skip to main content
08-05-2023

Om klaar te zijn voor het toerisme van morgen startte Toerisme Oost-Vlaanderen begin dit jaar met een vernieuwde structuur en werking. Vier teams bundelen hun expertise in toerisme en recreatie en zullen dit nog sterker gebiedsgericht doen, samen met onze partners. Een vijfde team zorgt voor ondersteuning in de breedste zin van het woord. Het managementteam zorgt voor sturing en samenwerking. Met de nieuwe structuur en duidelijke taakverdelingen wil de organisatie niet alleen efficiënter werken maar tegelijk een plek zijn waar het voor iedereen aangenaam werken is.

Inspelen op kansen

Binnen een toeristisch landschap dat continu verandert, moet je als toeristische organisatie mee evolueren. Uitdagingen komen in een sneltempo op ons af. Duurzaamheid is zo een specifieke uitdaging die de volledige sector aanbelangt. Maar ook de digitalisering raast in recordtempo door, en – specifiek voor Vlaanderen – zorgen straks de nieuwe natuur- en landschapsparken voor nieuwe toeristische kansen.

Om flexibeler en efficiënter te kunnen inspelen op al die trends en evoluties, paste Toerisme Oost-Vlaanderen haar organisatiestructuur en werking aan. Waar vroeger vijf regioteams en interne diensten onder de koepel van Toerisme Oost-Vlaanderen actief waren, wordt alle expertise nu verzameld in vier ‘inhoudelijke’ teams en één ondersteunend team. De vier inhoudelijke teams werken rond onze kerntaken, weliswaar in nauwe samenwerking en overleg met elkaar:

  • het team Makers ontwikkelt en onderhoudt fiets- en wandelnetwerken en bouwt samen met onze partners aan belevingsvolle recreatieve producten.
  • het team Marketeers zet die fiets- en wandelbeleving in de markt en promoot onze verschillende merken en bestemmingen.
  • het team Netwerkers versterkt het toeristische netwerk in de provincie, samen met toeristische ondernemers, partners en bewoners
  • het team Onderzoekers doet onderzoek, met het oog op optimale productontwikkeling en promotie

Ze worden ondersteund door het team Versterkers dat zorgt voor een vlotte werking van de organisatie (HR, logistiek, financieel, …). Het managementteam bestaat uit een teamlead per team die samen met de algemeen manager de lijnen uitzet en de werking van de organisatie opvolgt. 

Gebiedsgericht werken

Gebiedsgericht werken op basis van noden en wensen per gebied blijft een speerpunt voor Toerisme Oost-Vlaanderen. Door de invoeging van de regioteams in de volledige werking wordt het gebiedsgericht werken in de volledige organisatie uitgerold. De combinatie met de knowhow en vakexpertise in de nieuwe teams zorgt voor een nog sterkere gebiedsgerichte focus.

De gebiedscoördinatoren behouden, vanuit het team netwerkers, een antennefunctie per gebied. De campagnemanagers rollen, vanuit het team marketeers, de marketingcampagnes voor onze merken uit. Voor de bestemmingspromotie gebeurt dit samen met de regionale toeristische structuren en de contentmarketeers voor de regio’s.

De vernieuwde werking van Toerisme Oost-Vlaanderen ging van start begin januari 2023. Tot eind dit jaar volgen periodes van verdere scherpstelling en uitwerking, onder andere wat betreft het gebiedsgerichte werken. De komende maanden wordt nog verder bijgestuurd en tussentijds geëvolueerd.

Benieuwd naar de nieuwe teams en hun werking? In een aparte sectornieuwsbrief stellen we ze binnenkort aan je voor!