Skip to main content
06-05-2021

372 verhalen en 195 ideeën van inwoners, ondernemers én bezoekers samen met diepgaande gesprekken met de 9 gemeenten: 1 plan, het Toekomstplan Toerisme in Meetjesland.

Toeristisch Meetjesland tekent toekomstplan uit

Anderhalf jaar lang zocht een breed netwerk in het Meetjesland naar een coherent plan voor toerisme in de nabije toekomst. Met 372 verhalen van toeristische ervaringen, 195 ideeën, diepgaande gesprekken met de gemeenten en alle mogelijke partners in de regio stelden Toerisme Oost-Vlaanderen en Toerisme Meetjesland een duidelijk plan samen. Het werd een plan met 6 centrale doelstellingen die ze transitiepaden hebben genoemd en 8 vergelijkbare transitiepaden die er achter de schermen moeten voor zorgen dat Meetjesland in 2026 een florerende bestemming wordt. Want dat is de belangrijkste verandering: duidelijk stellen dat toerisme geen doelstelling op zich is, maar een middel om de streek in zijn geheel te laten floreren. Ervoor zorgen dat iedereen een meerwaarde ondervindt van toerisme.

Wat is het plan?

In het plan vind je 6 centrale transitiepaden en daarnaast nog eens acht meer methodische. De zes centrale paden:

 1. De reiservaring in het Meetjesland wordt er vooral één van ‘Stilte, Rust en Authenticiteit’. Deze drie thema’s nog verder versterken, vraagt een doordachte aanpak.
 2. Iedere Meetjeslander, ondernemer of inwoner, met een hart voor de streek wordt ambassadeur die de reiziger een gedenkwaardig moment nalaat. Er zal veel meer rond vorming en ‘het vertellen’ van de streek gewerkt worden. De Meetjeslander is, naast het landschap, de belangrijkste troef.
 3. Landschapsbeleving vanuit de verbinding met de dorpen. Heel concreet moet natuurbezoek vanuit poorten en dorpen gebeuren, moet parkeeroverlast verdwijnen en de winkel of café in het dorp baat hebben bij een bezoek aan de streek. De dynamiek en ‘bruis’ in de dorpen versterken.
 4. Verhalend erfgoed als basismateriaal bij de ontwikkeling van toeristische producten en projecten.
 5. Een zeer brede ‘Welkom’. Meer aandacht voor toegankelijkheid, de rolstoelgebruiker, mensen met specifieke wensen, met een beperkter budget, specifieke doelgroepen. Drempels verlagen. Iedereen verdient vakantie.
 6. Klimaatgezond ondernemen. Ondernemers begeleiden en ondersteunen vanuit een bredere ambitie Klimaatgezond Meetjesland.

De andere acht transitiepaden zijn vooral methodisch en moeten het de Meetjeslandse toeristische wereld makkelijker maken om die zes zichtbare doelstellingen haalbaar te maken:

 • Co-creatie (projecten worden samen opgezet met alle actoren, ook met inwoners)
 • Over de grenzen heen projecten ontwikkelen (vb.: Zwinstreek, Landschapsparken, Geopark Scheldedelta)
 • Over beleidsdomeinen heen werken (met cultuur, natuur, mobiliteit, lokale economie…)
 • Een verhalend merk uitdragen waarbij de échtheid van de streek wordt doorgetrokken in de marketing mét aandacht voor de draagkracht van de plek.
 • Administratieve vereenvoudiging: evolueren naar een eenvoudigere administratieve structuur met sterke betrokkenheid van gemeenten en streek.
 • Kleinschalige initiatieven clusteren
 • Aandacht voor kwaliteit: niet alleen in de marketing maar ook in de productontwikkeling.
 • Meetkaders: nieuwe meetinstrumenten ontwikkelen om groei in kwaliteit preciezer te kunnen duiden.
Hoe gaan Toerisme Meetjesland en Toerisme Oost-Vlaanderen dat doen?

Toerisme Meetjesland en Toerisme Oost-Vlaanderen gaan dat niet alleen doen, dat plan uitvoeren. Toerisme Oost-Vlaanderen en Toerisme Meetjesland kunnen dit niet alleen. Samenwerken is de boodschap. Tijdens het opmaken van dit Toekomstplan is gebleken hoeveel betrokkenen bereid zijn om energie te stoppen in het doen floreren van deze prachtige regio ten noordwesten van Gent. Naast hun trekkende rol zullen Toerisme Oost-Vlaanderen en Toerisme Meetjesland in de streek overal mee aan tafel schuiven om initiatieven van onderuit te laten groeien.

We zullen mee nadenken en onze expertise zoveel mogelijk ten dienste stellen van de 14 transitiepaden, bv. met kennis op het vlak van route-ontwikkeling voor recreatief fietsen en wandelen. Als het van 2 kanten komt en als wij als toeristische provinciale dienst deze rol van 1ste partner voor toeristisch Meetjesland kunnen spelen, dan zal die droom van Meetjesland als florerende bestemming in 2026 zeker gerealiseerd worden.

Hoe kwam dit plan tot stand?

Co-creatie is niet alleen een doelstelling, het was meteen de manier waarop dit plan werd gemaakt. Er werden eerst 40 ‘ramasseurs’ opgeleid die verhalen van toeristische ervaringen zijn gaan verzamelen bij toeristen, inwoners en ondernemers. Zo werden 372 ervaringen én 195 ideeën verzameld. Met deze input is de stuurgroep aan de slag gegaan en samen met verschillende betrokkenen is hieraan betekenis gegeven tijdens workshops, zowel live als online. Hieruit kwamen dan uiteindelijk de transitiepaden: sommige heel logische, maar soms ook enkele verrassende of moeilijkere prioriteiten.

Alles kaderde in het traject ‘Reizen naar Morgen’ van Toerisme Vlaanderen, waarvoor het Meetjesland de voorbije periode ‘proeftuin’ was. Binnen dit kader onderzoeken we hoe toerisme kan bijdragen aan een florerende bestemming, een bestemming waarin iedereen en de plek zelf (onze omgeving) meerwaarde ondervinden van toerisme.

Meer info

Nog meer informatie over het Toekomstplan lees je hier (klik hier).

Download het volledige Toekomstplan