Skip to main content
14-12-2022

Zoals menig jaarlijks terugkerend evenement, is ook de Infodag Groepen sinds de coronapandemie meermaals van vorm moeten veranderen. In 2021 kon die niet doorgaan en in 2022 werd het traditionele voorjaarsevenement noodgedwongen naar juni verplaatst.

We bleven echter niet bij de pakken zitten en vonden een alternatief in de prospectietochten. Hoewel die tochten normaliter enkel tijdens de beurs plaatsvonden én allemaal in eenzelfde regio, werden ze in 2021 en 2022 losgemaakt en uitvergroot. De afgelopen twee jaar zijn er dan ook telkens zo’n 20 tochten per jaar georganiseerd, verspreid over de hele provincie Oost-Vlaanderen. Die verdubbeling en verdere verspreiding vielen in goede smaak, blijkt uit enquêtes.

Het positieve onthaal van het grotere aandeel prospectietochten heeft ons ertoe geleid om het concept van de Infodag Groepen te herzien. Vanaf nu zal de beurs daarom tweejaarlijks georganiseerd worden, waarbij de volgende editie in 2024 gepland staat. De prospectietochten zullen dan weer elk jaar plaatsvinden, ongeacht of het om een beursjaar gaat.

Met dit nieuwe concept blijven we het Oost-Vlaamse groepsverhaal ondersteunen. We kiezen ervoor om onze promotionele inspanningen te heroriënteren en de focus te verleggen naar nog meer doelgroepgerichte communicatie en belevingsvolle prospectietochten. Info over de prospectietochten van 2023 zal daarom ook snel volgen. Tipje van de sluier: dit keer zal Scheldeland als gastregio het grootste deel van de tochten mogen ontvangen.

Kun je niet wachten en wil je graag nog eens terugblikken op de voorbije tochten? Dat kan via ons foto-album! Vergeet je zeker ook niet in te schrijven voor onze groepsnieuwsbrief. Zo blijf je altijd op de hoogte van alles wat Infodag Groepen en de prospectietochten betreft. Of wil je graag je eigen groepsaanbod in de kijker zetten? Dan kun je contact opnemen via sector@oost-vlaanderen.be. Samen bekijken we wat er mogelijk is.