Skip to main content
15-04-2020

Laatste update: 15 april 2020

Een aantal logiesuitbaters werden recent gecontacteerd door Fedasil om, gedurende de (verplichte) sluiting van hun logies, tijdelijk asielzoekers op te vangen. Het is de keuze van de uitbater zelf om al dan niet op deze vraag in te gaan en tijdelijk asielzoekers op te vangen.

Heeft dit impact op je erkenning?

Zolang een erkend logies of verblijf asielzoekers opvangt voor een periode minder dan drie jaar, blijft het erkend en behoudt het zijn rechten op eventuele subsidies.
Toerisme Vlaanderen hanteert dezelfde maatstaf als Ruimte Vlaanderen, waar een eigenaar of uitbater die zijn gebouw openstelt voor de opvang van vluchtelingen of daklozen pas een stedenbouwkundige vergunning (wegens functiewijziging) moet aanvragen als de opvangperiode langer duurt dan drie jaar.

Heeft dit impact op de toekenning van de hinderpremie?

Dit heeft geen impact op de toekenning van de hinderpremie. Het recht op de corona hinderpremie komt in dat geval niet te vervallen. Dit werd bevestigd door VLAIO.