Skip to main content

Terugblik Kick-off seizoen 2018 in het Waasland

20-03-2018

De officiële aftrap voor een nieuw toeristisch seizoen werd op 15 maart gegeven in het bijzijn van ruim 75 toerisme-makers uit het Waasland. Gedeputeerde Eddy Couckuyt lichtte toe dat er heel wat gezamenlijk werk wordt verzet door Toerisme Oost-Vlaanderen en Toerisme Waasland; zowel voor de regio als provinciebreed. Marketing is bijzonder belangrijk, maar mice wordt ook niet uit het oog  verloren. Bovendien wordt niet alleen ingezet op sociale media en nieuwe websites of onze waardevolle fiets- en wandelproducten en StapAf, maar er zijn heel wat info- en vormingsmomenten waar we elkaar ‘in levende lijve’ ontmoeten.

De voorzitter Joris De Maere had het op zijn beurt over het belang van een goede samenwerking tussen Toerisme Waasland en de toeristische sector. We hebben elkaar nodig. In 2018 zal daar extra op ingezet worden in de vorm van ambassadeurstrajecten en nog meer overlegmomenten. De regiocoördinator Els Maes lichtte daartoe alvast een tipje van de sluier over de uitkomst na de brainstormsessie en over de nieuwe campagne waar de positionering van het Waasland een belangrijk item van uitmaakt.

Je kunt hier enkele sfeerfoto’s bekijken.
Presentatie van de kick-off Waasland