Skip to main content

Subsidiereglement Ondersteuning Samenwerkingsprojecten Toerisme Vlaamse Ardennen 2016

04-03-2016

Toerisme Vlaamse Ardennen vzw voorziet voor het budgetjaar 2016 de mogelijkheid om projectsubsidies te verlenen voor het uitwerken en ontwikkelen van toeristische projecten in de regio Vlaamse Ardennen.

Belangrijk is dat er enkel subsidies gaan naar projectideeën die passen binnen het strategisch plan voor toerisme in de Vlaamse Ardennen. Het project of product geeft bovendien invulling aan minstens één van de ambities, versterkt het regioprofiel en is het resultaat van een samenwerkingsverband waarbij minstens 2 of meer gemeentebesturen betrokken zijn.

Alle voorwaarden waaraan een toeristisch product of project moet voldoen om in aanmerking te komen voor subsidie van TVA kan je nalezen in het subsidiereglement.

> Subsidiereglement (in pdf)
> Aanvraagformulier (in word)
> Aangifteformulier (in word)