Skip to main content
04-05-2020

Het coronavirus heeft een enorme impact op onze maatschappij. Onze sector krijgt enorm zware klappen. Tweede– en derdejaarsstudenten binnen de richting Toerisme- en Recreatiemanagement aan de Erasmushogeschool te Brussel, hebben een ondersteunend project voor de toeristische sector ontwikkeld.

Het TRM Creative Lab is een studentenproject onder begeleiding van docenten en werkveldpartners. Het doel van dit project is het onderzoeken, ontwikkelen en uitvoeren van verschillende toeristische-recreatieve concepten en ideeën tijdens deze exit en postcoronatijd. Het project is ingedeeld volgens zes verschillende thema’s die zich telkens hebben gespecialiseerd binnen onze sector. Dit initiatief wenst graag de toeristisch-recreatieve sector een hart onder te riem te steken.

De studenten dragen graag hun steentje bij door:
– Onderzoek te voeren: het opstellen en afnemen van online en offline enquêtes; het in kaart brengen van de noden, behoeften, wensen en eisen van toeristen en recreanten; het reflecteren over relevante doelgroepen; …
– De ontwikkeling van producten: het aanreiken van vernieuwende en creatieve ideeën en toekomstperspectieven; …
– Het voeren van promotie: het aanspreken van potentiële nieuwe doelgroepen; het bieden van ondersteuning bij de promotie en digitalisering van producten en diensten;
– het aanreiken van communicatieve en objectieve expertise; …
– en nog veel meer

Heeft je bedrijf een duwtje in de rug nodig?
Aarzel dan zeker niet om hen te contacteren.