768 logiesuitbaters en 11 recreatiedomeinen ontvingen online een korte bevraging op 16 augustus.

De resultaten van de bevraging zijn overwegend positief te noemen. 80 procent van het Oost-Vlaamse logies is niet ontevreden over hun bezettingscijfers. Ruim de helft geeft zelfs aan dat hun zomerseizoen goed tot zeer goed was. Dit laatste gaat vooral op voor gastenkamers, vakantiewoningen en vakantielogies. Hotels tonen zich iets minder positief.

Een vergelijking met de resultaten van vorig jaar toont een genuanceerder beeld. 43 procent van wie deze vergelijking kan maken geeft aan dat de bezetting gelijk of beter was. 40 procent vond het minder goed dan vorig jaar. De belangrijkste reden voor succes wordt toegeschreven aan de duidelijk merkbare trend dat Vlamingen steeds vaker kiezen voor vakantie in eigen land. Wie in vergelijking met vorig jaar matig tevreden of ontevreden was, wijt dit vooral de late start van de zomer en de terreurdreiging, maar ook aan de stijgende concurrentie van alternatieve logiesvormen, zoals Airbnb bijvoorbeeld.

Ook 80 procent van de recreatiedomeinen toont zich matig tot zeer tevreden over het zomerseizoen. Bepalende factor voor de recreatiedomeinen is het weer. Het is dan ook niet onbelangrijk te vermelden dat de bevraging werd afgesloten op 22 augustus, net voor de uitzonderlijk warme en zonnige laatste dagen die een mooi einde breiden aan de zomer van 2016

> Bekijk deze evaluatie in PDF