Skip to main content
29-04-2020

De gezondheidscrisis en coronamaatregelen confronteren ons met de kwetsbaarheid van onze samenleving. Ze tekenen de grenzen tussen mogen en moeten, willen en kunnen, binnen en buiten, ‘in’ en ‘uit ons kot’ scherper af dan ooit. Hoe langer we ‘in ons kot’ blijven, hoe meer we onze eigen omgeving herontdekken. Meer dan ooit zijn we overtuigd van de positieve kracht en het belang van toerisme.

Toerisme is een belangrijke hefboom om onze gemeenschap te helpen bloeien, nu en in de toekomst. We geloven in de kracht van samenwerking en engageren ons ten volle voor een mooie toekomst van het binnenlands toerisme: Vlaanderen Vakantieland 2.0.

Vlaanderen Vakantieland 2.0, een samenwerking in heel Vlaanderen

Vakantie in eigen land moet een unieke ervaring blijven. Daarom slaan de provinciale toeristische organisaties (Toerisme Limburg, Toerisme Oost-Vlaanderen, Toerisme Provincie Antwerpen, Toerisme Vlaams-Brabant en Westtoer), Logeren in Vlaanderen, de toeristische diensten van de Vlaamse kunststeden en Toerisme Vlaanderen de handen in mekaar. Deze groep engageert zich sinds april 2020 onder de noemer Vlaanderen Vakantieland 2.0. Samen met alle private en publieke toeristische partners in ons land, willen we versneld activiteiten ontwikkelen en bestaande initiatieven uitbreiden om het herstel van het binnenlands toerisme mogelijk te maken.

Begin april zamelde deze groep ideeën in via een brede online oproep. Bijna 300 inzendingen op enkele dagen tijd tonen de nood én zin om creatief aan de slag te gaan. De vele contacten met diverse sectoren in Vlaanderen (cultuur, horeca, attracties, media, evenementen, …) leiden nu al tot concrete acties en bouwen we de komende weken verder uit.

Wat staat er op de planning van deze samenwerking?
  • Een doordacht plan rond bezoekersmanagement in Vlaanderen voor wanneer we terug ‘uit ons kot’ mogen komen (in functie van volksgezondheid, welzijn, draagkracht, haalbaarheid en veiligheid). Met transparante en betrouwbare informatie voor alle ondernemers en bezoekers. Ondernemers krijgen praktische informatie die hen helpt hun zaak terug te openen, met aandacht voor hygiënische maatregelen en concrete tips.
  • Een grootscheepse campagne die de waarde van vakantie in eigen land (nu en in de toekomst) in de kijker zet. Niet alleen om de toeristische ondernemers te helpen, ook omdat we alle landgenoten willen verwennen met wat ze de voorbije weken niet konden doen en misschien de afgelopen jaren zelfs uit het oog waren verloren: dat het mooi en goed vertoeven is in eigen land. Hierbij moet aandacht zijn voor een gezonde spreiding van toerisme en recreatie in ruimte en tijd én respect voor leed en verdriet die de crisis heeft veroorzaakt.
  • Concrete acties en maatregelen die ervoor zorgen dat zorgbehoevende Vlamingen terug kunnen genieten van het recht op vakantie. Er zijn heel wat Vlamingen die hun voorzieningen niet kunnen verlaten, gezinnen die zich moeten organiseren in heel kleine huizen of zich met een zeer beperkt inkomen proberen te beredderen. Deze groep dreigt steeds meer uit de boot te vallen. Zelfs wanneer niet-essentiële vrijetijdsverplaatsingen terug toegestaan zijn, is dat voor veel mensen allesbehalve evident. Vanuit onze overtuiging dat vakantie een basisrecht is, en vanuit onze rijke traditie rond sociaal toerisme, engageren we ons om de komende maanden extra zorg voor hen te dragen.
Wat staat er op de planning bij Toerisme Oost-Vlaanderen?

Ondertussen hebben we ook de werking van Toerisme Oost-Vlaanderen voorbereid op de betere tijden, die nog zullen volgen.
Onze acties werden in timing bijgestuurd. Zodra het opnieuw mogelijk is, willen we het toerisme in Oost-Vlaanderen versterkt ondersteunen. We passen onze promotie ook inhoudelijk aan de uitzonderlijke omstandigheden aan. Met een doordachte marketing willen we zo een hernieuwde boost geven aan het toerisme in Oost-Vlaanderen.

Marketing
  • Aan het begin van de zomer verschijnt de nieuwe website Routen over het fiets- en wandelaanbod, een nieuwe website voor het MICE-aanbod, vier nieuwe regiowebsites en een grootschalige marketingcampagne ter promotie van dit alles.
    De planning wordt afgestemd. Met een juiste timing zorgen we ervoor dat bezoekers snel opnieuw de weg vinden naar Oost-Vlaanderen voor een wandeltocht, een fietstocht, een daguitstap of een meerdaags verblijf.
  • Als corona geen stokken tussen de wielen steekt, komt daar in september nog het gloednieuwe magazine Routen bovenop.
Sectorondersteuning
  • Naast de uitgebreide promotie heeft Toerisme Oost-Vlaanderen ook aandacht voor extra sectorondersteuning, bovenop de geplande sectorondersteuning van Vlaanderen Vakantieland 2.0 (o.a. praktische info bij heropstart).
  • Toerisme Oost-Vlaanderen is momenteel met een onderzoek bezig naar de specifieke noden van de Oost-Vlaamse sector. Op basis van de bevindingen worden op korte termijn extra acties uitgewerkt.
  • Toerisme Oost-Vlaanderen is ook gestart met de organisatie van virtuele opleidingen (webinars). Afhankelijk van het concept van de opleiding, brengen we je in onze sectornieuwsbrief of via een persoonlijke uitnodiging op de hoogte van nieuwe sessies. De videoverslagen ervan delen we op deze sectorwebsite.