Skip to main content
30-06-2023

Met veel enthousiasme ontwikkelde de toeristische sector samen met Toerisme Vlaanderen ‘Reizen naar Morgen’. Reizen naar morgen is een toekomstvisie die vertrekt vanuit de positieve kracht van toerisme en evenwicht zoekt in de meerwaarde van toerisme voor bewoners, bezoekers en ondernemers en dit met respect voor de plek.

Om een antwoord te bieden op de vraag van de sector hoe je concreet aan de slag gaat met Reizen naar Morgen, werd het Reizen naar Morgen-netwerk gelanceerd tijdens het sectormoment van Toerisme Vlaanderen op 22 juni. Het doel is om samen Vlaanderen nog meer te laten groeien als een florerende bestemming en dit door een groeiende groep van betrokkenen uit de brede toeristische sector te connecteren, inspireren en sensibiliseren.

Netwerk

Het Reizen naar Morgen-netwerk is een netwerk waarin de leden elkaar op basis van gelijkwaardigheid inspireren, samen acties ondernemen om florerende bestemmingen in Vlaanderen te ontwikkelen én als ambassadeurs de Reizen naar Morgen-visie uitdragen in Vlaanderen en internationaal. Een netwerk waar de leden kunnen leren van experten maar ook van elkaar en in alle vertrouwen zowel succesverhalen als tegenslagen kunnen delen. “Met de visie Reizen naar Morgen willen we gemeenschappen laten floreren via toerisme en dat pakken we liefst samen aan binnen een netwerk waarin ervaringen uitwisselen en kennis delen centraal staat,” zegt Erik Hennes, gebiedscoördinator Meetjesland en lid van de kerngroep.

Programma

Op het programma van het netwerk staan onder meer een inspiratiedag op het Rubenskasteel in Zemst met een voorstelling van Stories Unfold (21 september), een samenwerking met Toerisme Meetjesland over florerende bestemmingen (7 november), een Reizen naar Morgen-luik op de volgende Meet in Flanders Academy (8 december) en een Reizen naar Morgen congres in 2024.

Toetreden

Alle organisaties die actief zijn in de toeristische sector kunnen gratis lid worden van het Reizen naar Morgen-netwerk door via de website www.reizennaarmorgen.be het charter digitaal te ondertekenen. Op deze website vind je alle informatie over het netwerk en kan je op de hoogte blijven van alle initiatieven die het netwerk onderneemt.

Als Toerisme Oost-Vlaanderen ondertekenden we meteen dit charter. U ook?