Skip to main content
Rap op Stap Plus banner
01-04-2022

Heel wat personen met een beperking ervaren veel drempels in het dagelijkse leven. Deze drempels uiten zich uiteraard ook op het vlak van vakantie en vrijetijdsbesteding. Het aanbod van toegankelijke daguitstappen, vakantieplaatsen en evenementen is verspreid en de informatie is niet altijd eenvoudig te vinden. Deze groep is er dus zeker bij gebaat om wat extra ondersteuning te krijgen in de zoektocht naar een leuke en geschikte daguitstap of vakantie. Wij willen hiervoor een oplossing bieden door het lanceren van Rap op Stap-kantoren met een plus.

“Voor heel wat mensen met een beperking of specifieke noden is reizen of een uitstapje maken niet zo evident. Het gaat over een grote groep, zeker als je ook de partner, kinderen, de ganse familie en vrienden meerekent”, aldus gedeputeerde Grillaert, bevoegd voor Toerisme en voorzitter van Toerisme Oost-Vlaanderen vzw.

Rap op Stap+

Een Rap op Stap-kantoor met een plus bundelt zowel informatie over toeristische uitstappen, als over sport- en cultuuractiviteiten die ook toegankelijk zijn voor mensen met een fysieke, visuele, auditieve of een verstandelijke beperking, of voor mensen met een autisme spectrum stoornis. Naast het aanbieden van het doelgroep specifiek aanbod werken deze kantoren ook aan het wegwerken van andere drempels die mensen met een beperking verhinderen om op daguitstap of vakantie te gaan, zoals het regelen van aangepast vervoer, of het nagaan of er ondersteuning nodig is gedurende de dag (bijvoorbeeld iemand die bij de persoon blijft). Ook wordt er gekeken of men recht heeft op kortingen. De medewerkers van deze kantoren proberen iedereen die langs komt goed en op maat te helpen en zich welkom te laten voelen. Ook op het vlak van de inrichting van het kantoor doen ze inspanningen om zo toegankelijk mogelijk te zijn en dat zo duidelijk mogelijk te communiceren.

17 kantoren over de ganse provincie

Momenteel zijn volgende Rap op Stap+-kantoren reeds operationeel:

Een overzicht van alle Rap op Stap-locaties vind je op de website van Rap op Stap, via www.rapopstap.be.
Meer info lees je ook in dit artikel ‘50% korting via Rap op Stap-kantoren’ (klik hier).

Rap op Stap+ in de pers

>Bekijk hier de reportage die TV Oost maakte over de nieuwe Rap op Stap+ kantoren.
>Bekijk hier het artikel op VRT NWS
>Bekijk hier de andere artikels die in de pers verschenen