Dit is een website van Toerisme Oost-Vlaanderen VZW

Adres: Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent
Ondernemingsnummer: BE0407710695

Dit is de officiële sectorwebsite van Toerisme Oost-Vlaanderen. Via dit digitaal platform willen wij u snel en eenvoudig informeren over onze werking en de nodige tools aanreiken. Toerisme Oost-Vlaanderen is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website. We doen er alles aan om de informatie actueel en juist te houden.

Over de inhoud

Over de informatie op sector.tov.be kunt u het volgende verwachten:

  • We streven ernaar de inhoud actueel te houden.
  • We streven naar begrijpelijk taalgebruik.
  • Als de weergegeven informatie fouten bevat, engageren we ons om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Vragen, ideeën of suggesties kunt u doorgeven via toerisme@oost-vlaanderen.be. U ontvangt zo snel mogelijk een ontvangstbevestiging of reactie.

Toerisme Oost-Vlaanderen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit gebruik van de informatie op deze website.

De teksten op deze website bezitten dan ook geen juridische waarde. Als u ter ondersteuning van een juridische vraagstelling over de juridisch correcte teksten wenst te beschikken, kunt u deze schriftelijk aanvragen via Toerisme Oost-Vlaanderen, Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent.

Links en verwijzingen

Deze website bevat hyperlinks naar andere websites en verwijzingen naar andere informatiebronnen. Deze links en informatiebronnen stellen we u enkel ter informatie ter beschikking. Toerisme Oost-Vlaanderen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het raadplegen van informatie die zich op andere websites of bij andere informatiebronnen bevindt, en waarnaar deze website verwijst.

Als informatie op doorgelinkte websites niet betrouwbaar, juist, actueel of in strijd met de wetgeving is, behoudt Toerisme Oost-Vlaanderen zich het recht om de link naar de website zonder enige verwittiging te verwijderen. Problemen met links kunt u melden via toerisme@oost-vlaanderen.be.

Eigendomsrechten

Toerisme Oost-Vlaanderen behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website alsook op de ter beschikking gestelde informatie. Persoonlijk gebruik, dat wil zeggen niet-commercieel gebruik, van de inhoud van deze website is toegestaan.

Gebruik en reproductie van fotomateriaal en tekst is verboden

Alle teksten en illustraties op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. U kunt ze afdrukken voor privé-gebruik. Een bredere verspreiding kan enkel na toestemming van de Toerisme Oost-Vlaanderen vzw. U kunt citeren op voorwaarde dat u steeds verwijst naar de authentieke bron. De layout en de functionaliteit van deze site zijn auteursrechtelijk beschermd.

Publicatie van officiële teksten

De publicatie van officiële teksten heeft geen officieel karakter. Bij verschillen tussen de elektronische tekst en de gedrukte tekst prevaleert de gedrukte tekst, tenzij anders aangegeven.

Bescherming van de persoonsgegevens, statistieken en cookies

Raadpleeg het privacybeleid.