Logiessubsidies Toerisme Vlaanderen

Voor 2022 nog niet bekend, check de website van Toerisme Vlaanderen!

Vanaf 1 februari 2021 tot ten laatste 30 april 2021 konden erkende logies een subsidieaanvraag indienen bij Toerisme Vlaanderen.

Waarvoor kon je een logiessubsidie aanvragen?
 • een toeristisch logies dat erkend is volgens het Logiesdecreet van 5 februari 2016
 • een toeristisch logies dat op 1 april 2017 vergund was volgens het Logiesdecreet van 10 juli 2008
 • een toeristisch logies dat op 1 april 2017 erkend was volgens het Toerisme voor Allen-decreet van 18 juli 2003 als hostel of vakantiecentrum.
De subsidiabele uitgaven voor de toeristische logies moeten betrekking hebben op:
 1. investeringen in infrastructuur die bijdragen aan het kind- en familievriendelijke karakter van het toeristische logies;
 2. investeringen in een toegankelijke basisketen die leiden tot een A- of A+-label voor het toeristische logies. De toegankelijke basisketen, in functie van mensen met een fysieke drempel, wordt bepaald door de parkeermogelijkheden, de ingang, de ontbijtruimte, de verhuureenheid, de individuele en de gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen en de toegankelijke looproutes tussen die onderdelen
 3. zorgspecifieke investeringen die leiden tot inclusieve verblijven
 4. de volgende investeringen in de aanleg of inrichting van camperplaatsen:
  – de aanleg van watertappunten met drinkbaar water voor camperplaatsen
  – de aanleg van lozingspunten voor chemische toiletten voor camperplaatsen
  – de aanleg en de inrichting van een speciaal daarvoor bestemde afvoerplaats met een systeem voor de lozing van afvalwater van campers, inclusief de verharding van die plaats
  – de verharding van camperplaatsen
  – elektriciteitsaansluitingen voor camperplaatsen
 5. investeringen in de renovatie en extra sanitair voor hostels

Hoe vraag je subsidie aan voor jouw logies?
Opgelet, vanaf 2021 kan je enkel nog online een subsidie aanvragen. Een aanvraag indienen per post of via e-mail is niet meer mogelijk. Online indienen via: https://logiessubsidies.toerismevlaanderen.be/auth

Ondervind je problemen bij het aanmelden? Dan kan je terecht bij de Vlaamse Infolijn via het gratis nummer 1700.

Contact en info

https://www.toerismevlaanderen.be/logiessubsidies

Toerisme voor Allen-verblijven subsidieoproep

In 2022 organiseert Toerisme Vlaanderen opnieuw een subsidieoproep voor uitbaters van verblijven Toerisme voor Allen. Toerisme Vlaanderen wil verder investeren in een kwaliteitsvol en veilig aanbod aan jeugdverblijven, dat maximaal inspeelt op de noden en verwachtingen van de talrijke verblijvers. Alle erkende en principieel erkende jeugdverblijven kunnen tot en met 31 maart 2022 een subsidieaanvraag indienen. In 2022 is er een totaal subsidiebedrag van 3 500 000 euro voorzien. Online indienen via: https://tvasubsidies.toerismevlaanderen.be/auth

Contact en info:

https://www.toerismevlaanderen.be/toerismevoorallen-verblijven-subsidieoproep

Reglement Betoelaging promotie toeristische evenementen

Voor wie subsidies wenst voor de promotie van toeristische evenementen.
> Meer info…

Reglement voor de ondersteuning van toeristische evenementen

Voor de organisatie en de promotie van identiteits- en reputatieversterkende toeristische evenementen.
> Meer info…

Subsidie voor ‘Rap op stap’-kantoren in Oost-Vlaanderen

De Provincie Oost-Vlaanderen wil meer ‘Rap op Stap’ kantoren zodat mensen met een beperkt budget ook op uitstap of reis kunnen gaan. Een provinciale promotiecampagne, financiële middelen (maximaal 3 000 EUR per jaar) en een leernetwerk ondersteunen de nieuwe kantoren bij hun opstart.
> Meer info

Reglement voor de promotie van Oost-Vlaamse streekproducten

Subsidiëring van initiatieven voor de promotie van Oost-Vlaamse streekproducten.

Contact en info

Provincie Oost-Vlaanderen, Economische Raad voor Oost-Vlaanderen, Alain Van Damme, + 32 9 267 87 26, alain.van.damme@erov.be
> Meer info
> Naar het aanvraagformulier

VLIF subsidies voor actieve landbouwers

Landbouwers (actieve landbouwbedrijven) die willen opstarten met hoevetoerisme (met landbouwkundige activiteit) kunnen bij het VLIF (Vlaams Landbouwinvesteringsfonds) genieten van een ruime overheidssteun voor investeringen in onroerende goederen (of goederen onroerend door hun aard).
voor meer info: www.vlaanderen.be/landbouw > subsidies

Contact en info

Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF):
kim.torfs@lv.vlaanderen.be
(voor de arrondissementen Gent en Oudenaarde)
jean.deneef@lv.vlaanderen.be
(voor de arrondissementen Aalst, Dendermonde, Sint-Niklaas en Eeklo).

Bouwadvies en premies

Wie duurzaam bouwt, wint altijd. Maar vaak weten mensen niet hoe eraan te beginnen. Heb je vragen over isolatie, ventilatie, verwarming, zonne-energie of keuze van materialen? Met bouwadvies geraak je op de juiste weg.
> Alle info

Vragen of hulp nodig?