Een overzicht van mogelijke premies en subsidies waar je als toeristisch ondernemer, logiesuitbater of stad/gemeente aanspraak op kan maken.

Logiessubsidies Toerisme Vlaanderen

Toerisme Vlaanderen helpt logies en investeert via de logiessubsidies mee in de verdere uitbouw van toeristische logies in Vlaanderen.
De logiessubsidies zijn er voor toeristische logies, erkend volgens het Logiesdecreet van 5 februari 2016, en jeugdverblijven die op 31 december 2022 erkend was volgens het Toerisme voor Allen-decreet van 18 juli 2003

De logiessubsidies voor 2024 zijn momenteel nog niet bekend. Hou onze website en nieuwsbrief in de gaten om op de hoogte te blijven.

> Meer info via Toerisme Vlaanderen. 

Subsidie voor bemiddelingskantoren voor sociaal toerisme

Erkende bemiddelingskantoor voor sociaal toerisme die ook een samenwerkingsovereenkomst afgesloten hebben, komen automatisch in aanmerking voor een subsidie. Toerisme Vlaanderen kan je een forfaitaire subsidie van 2000 euro per jaar toekennen, voor zover het budget het toelaat. Je verneemt de beslissing via een aangetekende brief en een mail.

> Meer info via Toerisme Vlaanderen.

Subsidie ‘Iedereen verdient vakantie’

Nog geen informatie voor 2024 bekend.

> Meer info via Toerisme Vlaanderen.

Subsidie voor sociaal-toeristische organisaties

Toerisme Vlaanderen kan erkende sociaal-toeristische organisaties financieel ondersteunen door middel van een enveloppesubsidie. Het toegekende bedrag kan naar goeddunken besteed worden, zolang het dient om vakanties te organiseren voor mensen met een vakantiedrempel.

Betoelaging promotie toeristische evenementen in Oost-Vlaanderen

Toerisme Oost-Vlaanderen subsidieert wervende toeristische publicaties ter promotie van toeristische evenementen die op bovenlokaal niveau worden verspreid.
> Meer info.

Subsidie voor toeristische evenementen in Oost-Vlaanderen

Provincie Oost-Vlaanderen heeft subsidies voor de organisatie en de promotie van identiteits- en reputatieversterkende toeristische evenementen.
> Meer info.

Subsidie voor ‘Rap op stap’-kantoren in Oost-Vlaanderen

De Provincie Oost-Vlaanderen wil meer ‘Rap op Stap’ kantoren zodat mensen met een beperkt budget ook op uitstap of reis kunnen gaan. Een provinciale promotiecampagne, financiële middelen (maximaal 3 000 EUR per jaar) en een leernetwerk ondersteunen de nieuwe kantoren bij hun opstart.
> Meer info

Subsidie voor verenigingen die streekproducenten steunen

Werk je als vereniging met streekproducten? Je kan van de provincie Oost-Vlaanderen een subsidie krijgen! Verenigingen die streekproducten uit Oost-Vlaanderen promoten kunnen een subsidie krijgen tot 1000 euro (het gaat dan om maximum 50% van de bewezen kosten gemaakt voor Oost-Vlaamse streekproducten). Het moet gaan om het gebruik van streekproducten op evenementen die openstaan voor het grote publiek (bijvoorbeeld een sneukeltoer of een receptie na een concert).

> Meer info 

Bouwadvies en premies

Wie duurzaam bouwt, wint altijd. Maar vaak weten mensen niet hoe eraan te beginnen. Heb je vragen over isolatie, ventilatie, verwarming, zonne-energie of keuze van materialen? Met bouwadvies geraak je op de juiste weg.
> Alle info