“Tiny Lodges”

Meetjesland heeft veerkrachtige, slagkrachtige en gepassioneerde ondernemers. De pandemie vormde evenwel een uitdaging voor toeristische en andere ondernemers om creatief in te spelen op deze crisis. Het leert ons dat het belangrijk is om te blijven inzetten op de veerkracht van wie werkt en
onderneemt in de sector. We zetten in op competentieverhoging van toeristische ondernemers op dit vlak, en verbinden hen zodat de groep elkaar sterker maakt.

We willen ook inzetten op duurzame rentabiliteit, ook met het oog op volgende mogelijke crisissen, en uitlopers van deze. Innovatieve inspanningen van onze ondernemingen hierin willen we ondersteunen. Klimaatgezond Meetjesland is ook een ambitie van de toeristische sector!