“Het verhaal van het Snuifmeuleken”

In de gesprekken met de gemeenten werd regelmatig de brug gemaakt naar erfgoed. De herbestemming van de kerken ligt op vele tafels, net zoals het herbestemmen van industrieel erfgoed en van daaruit ook de link te maken tussen de stad en het platteland…

De link naar beleidsdomein Erfgoed (cultureel/roerend/onroerend) is hier snel gemaakt. Bij nieuwe/vernieuwprojecten willen we dan ook uitdrukkelijk oog hebben voor het authentieke, het échte, en dit op een frisse, moderne manier zichtbaar maken. ‘Authenticiteit’ bewaren en ‘vernieuwing omarmen’. De verhalen die horen bij een plek spelen hierbij een belangrijke rol.