“Micro-economisch netwerk”

De uitdaging voor leefbaarheid blijft. In elk van de gesprekken met de gemeentebesturen komt deze nood bovendrijven. We willen ‘bruis’ in de dorpen creëren, met aandacht voor de draagkracht van een dorp.

In de verhalen lezen we dat bezoekers op zoek gaan naar reiservaringen in het Meetjeslandse landschap. Een aanzienlijk aantal verhalen gaat over ervaringen aan het water of in de bossen. Wandelen en fietsen vormen de hoofdbrok van activiteiten die voorkomen in de verhalen. Ook inwoners herontdekken, versterkt door de coronacrisis, hun eigen buurt en regio, en genieten van wandelen en fietsen in de natuur. De recreatieve netwerken zijn de basis voor onze toeristische productontwikkeling. Een toekomstvisie daarop is van groot
belang als basis waar zowel productontwikkeling, marketing, spreiding (parkeerproblematiek!), sectorwerking, … aan op gehangen worden.

Onderweg is er een gemis aan afstapplaatsen waar iets genuttigd kan worden. De uitdaging is om vanuit de ‘landschapsbeleving’ verbinding te maken met de dorpen, als startplaats, afstapplaats of stopplaats (erfgoed- of cultuurbeleving en interessant ondernemerschap) en bezoekers op die manier tot bij de lokale ondernemer te brengen.