Transitiepad 7: Co-creatie

Gedeeld leiderschap stimuleren via co-creatie. Het Toekomstplan is van, voor en door iedereen

Transitiepad 8: Grenzen doorbreken

De regio kijkt verder dan de eigen grenzen en werkt samen over de grenzen heen.

Transitiepad 9: Samenwerkingen zoeken

Toerisme staat niet alleen. Samenwerking zoeken over de verschillende beleidsdomeinen heen.

Transitiepad 10: Een verhalend merk

De authenticiteit en échtheid van onze streek wordt doorgetrokken in onze communicatie en marketing mét aandacht voor de draagkracht van de plek.

Transitiepad 11: Administratieve vereenvoudiging

Evolueren naar een eenvoudige administratieve structuur met een sterke betrokkenheid van de streek.

Transitiepad 12 Kleine initiatieven clusteren

Kleine initiatieven clusteren en verbinden. Het transitiepad van de kleinschaligheid en de eenvoud.¬

Transitiepad 13: Aandacht voor kwaliteit

Borging en kwaliteitsbewaking bij het ontwikkelen van nieuwe producten, projecten en aanbod.

Transitiepad 14 Meetkaders

Verhalend werken en (nieuwe) meetkaders helpen ons bij de verdere ontwikkeling en monitoring van bestaande en nieuwe initiatieven.