Websites Page

Welke websites beheert TOV? Naast deze sectorwebsite beheert Toerisme Oost-Vlaanderen en haar regio's een aantal consumentensites en campagnesites. routen.be scheldeland.be meetjesland.be visitvlaamseardennen.be waasland.be infodaggroepen.be Bij de hoofdwebsite www.routen.be ligt de focus op fietsen en wandelen. De regiowebsites delen alle toeristisch relevante attracties uit de Oost-Vlaamse regio's. De focus ligt op...

Premies & subsidies Page

Logiessubsidies Toerisme Vlaanderen Voor 2022 nog niet bekend, check de website van Toerisme Vlaanderen! Vanaf 1 februari 2021 tot ten laatste 30 april 2021 konden erkende logies een subsidieaanvraag indienen bij Toerisme Vlaanderen. Waarvoor kon je een logiessubsidie aanvragen? een toeristisch logies dat erkend is volgens het Logiesdecreet van 5 februari...

Plan Bier Scheldeland Blog Post

Met Plan Bier Scheldeland zorgen Toerisme Scheldeland en Toerisme Oost-Vlaanderen sinds kort voor nog meer bier plezier in onze toeristische regio’s! Van de 10.000 gedrukte exemplaren werden er ondertussen al meer dan 3.000 besteld via de toeristische sector én de consument. > Log in als partner en bestel jouw voorraad…

Brochures bestellen: webshop TOV Page

Wat is het? Brochures bestellen en verdelen in jouw infokantoor, verdeelpunt of logies? Meld je aan als partner van Toerisme Oost-Vlaanderen en geniet van 33% korting op alle eigen publicaties in onze webshop! 5 exemplaren of meer bestellen van een bepaalde publicatie kan enkel via jouw partner log-in en per veelvoud...

Lezersactie Toeractief Blog Post

10 juli 2015 Lezersactie Toeractief, magazine Nederland. Toerisme Oost-Vlaanderen zorgde er voor dat Nederlandse magazine Toeractief deze zomer de Zwalmroute van Plan Bier uittest. Toeractief is een magazine voor actieve 45-plussers, die volop genieten van wandelen en fietsen. Het magazine verschijnt 6 keer per jaar en bevat verschillende fiets- en wandelroutes…

Het Nederlands fietsmagazine FietsActief ontdekt Plan Bier Blog Post

FietsActief wordt 'het leukste fietstijdschrift van Nederland' genoemd. Het richt zich op fietsers met een doel en met de tijd om de omgeving in zich op te nemen. Het magazine verschijnt 7x per jaar, bereikt 153.000 lezers en heeft in ieder nummer twee unieke, uitneembare routes en een knooppuntenroute. In…

Fietsen en wandelen langs brouwerijen en cafés Blog Post

In maart 2015 kwam Plan Bier vaak in de pers. De zoektocht naar de betere cafés van de Vlaamse Ardennen had plots een gezicht gekregen: een toeristische kaart met 4 fiets- en 3 wandelroutes langs 8 brouwerijen en meer dan 70 cafés. Sofie Vanrafelghem werkte er met plezier aan mee…