Skip to main content
11-01-2020
Subsidies voor logies

Toerisme Vlaanderen geeft jaarlijks subsidies aan kwalitatief hoogstaande toeristische infrastructuur voor logies. Logies krijgen een financieel duwtje in de rug om werk te maken van volledig toegankelijk logies en familievriendelijke voorzieningen.
Zelf interesse om een subsidie aan te vragen? Alle info kan je hier lezen. Tot uiterlijk 31 maart 2020 kan je een subsidieaanvraag indienen bij Toerisme Vlaanderen.

Subsidies voor jeugdverblijven (Toerisme voor Allen)

In 2020 organiseert Toerisme Vlaanderen opnieuw een subsidieoproep voor uitbaters van verblijven Toerisme voor Allen. Toerisme Vlaanderen wil verder investeren in een kwaliteitsvol en veilig aanbod aan jeugdverblijven, dat maximaal inspeelt op de noden en verwachtingen van de talrijke verblijvers. Alle erkende en principieel erkende jeugdverblijven kunnen tot en met 31 maart 2020 een subsidieaanvraag indienen. In 2020 is er een totaal subsidiebedrag van 1.500.000 euro voorzien. Online indienen  kan je via deze link.
Meer informatie over de oproep Toerisme voor Allen 2020 en de nodige contactgegevens kan je vinden bij Toerisme Vlaanderen (link naar hun website).