Skip to main content

Oproep LEADER 2016

03-03-2016

LEADER is een Europees investeringsprogramma dat de leefbaarheid op het platteland wil verbeteren door binnen afgebakende gebieden lokale initiatieven en samenwerking tussen lokale actoren te ondersteunen. De helft van de financiële middelen komt vanuit de Europese Unie, terwijl Vlaanderen en de Provincie Oost-Vlaanderen instaan voor de andere helft.

3 Oost-Vlaamse LEADER gebieden en hun verschillende thema’s

Grensregio Waasland
> Leader gebied
> Thema’s en subsidiemogelijkheden:

  1. Lokale voedselstrategieën en streekproducten
  2. Leefbare dorpen
  3. Profileren en promoten van streekidentiteit

Meetjesland
> Leader gebied
> Thema’s en subsidiemogelijkheden:

  1. Profilering en promotie van streekidentiteit
  2. Leefbare dorpen
  3. Startende en jonge rurale ondernemers

Vlaamse Ardennen
> Leader gebied
> Thema’s en subsidiemogelijkheden:

  1. Landbouw- en natuureducatie
  2. Leefbare dorpen
  3. Profilering en promotie van de streekidentiteit
Deadline

Aanmelden projectideeën moet voor 4 april 2016 (12u00)

Meer informatie

> www.plattelandsloket.be – platteland@oost-vlaanderen.be