Skip to main content
02-03-2021

Op 1 maart 2021 lanceerde de Vlaamse regering het Stimulusprogramma. Dat programma moet toeristische ondernemingen helpen bij de heropstart in 2021. De regering staat de sector toe om broodnodige investeringen te doen en daarvoor kwam 30 miljoen euro vrij. Toeristische logies, toeristische attracties, hostels en jeugdverblijven komen daarvoor in aanmerking.

Waarom zoekt Toerisme Oost-Vlaanderen experten?

Toerisme Oost-Vlaanderen wil hiervoor hulp inroepen van experten. Op die manier krijgen Oost-Vlaamse toeristische ondernemers de kans om extra ondersteund te worden bij hun aanvraag. Zowel consultants als vzw’s of andere organisaties kunnen hierbij advies geven. Dit kan door bijvoorbeeld tips en suggesties te geven, door te adviseren bij het indienen van het dossier enz.
Toeristische ondernemers kunnen steun aanvragen in het kader van:
1) gezondheidsmaatregelen;
2) ecologische duurzaamheid;
3) digitalisering;
4) professionalisering.
Meer informatie over deze vier pijlers vind je in de handleiding van Toerisme Vlaanderen.

Welke voorwaarden zijn hieraan verbonden?

– Iedere expert of organisatie krijgt hiervoor een vergoeding. Het maximumbedrag is € 250, excl. btw, per dossier voor minstens twee uren advies aan een Oost-Vlaamse toeristische onderneming.
– De expert factureert aan Toerisme Oost-Vlaanderen voor een maximumbedrag van € 250, excl. btw. Extra gepresteerde uren boven dat maximum worden gefactureerd aan de ondernemer zelf.
– Voor de extra gepresteerde uren aan de ondernemer (bovenop het maximum) hanteert de expert hetzelfde tarief.
– Het is de bedoeling dat de expert binnen de 3 dagen reageert op de vraag van de ondernemer.
– Bij de realisatie van de eerste consultatie verwittigt de expert Toerisme Oost-Vlaanderen.
– Er wordt gecontroleerd of de prestaties ook effectief werden geleverd.

Hoe kan ik mij inschrijven?

Indien je hieraan wil meewerken, kan je je inschrijven, liefst tegen 6 maart. Later inschrijven kan ook, maar vroeger inschrijven is in je eigen voordeel. Op 8 maart verschijnen de experts namelijk op deze website. Toeristische ondernemers kunnen de experts contacteren voor advies. De poule van experts blijft op de website staan tot en met 31 maart.

Wil je je hiervoor engageren? Dan kan je je inschrijven via dit formulier.

Hoe kan een ondernemer mijn aanbod terugvinden?

Vanaf 8 maart verschijnen de experts op de sectorwebsite sector.tov.be, samen met de contactgegevens en een korte omschrijving. De ondernemers vinden er alle praktische informatie.
We promoten de poule van experts ook uitgebreid in de sectornieuwsbrief van 8 maart. Deze nieuwsbrief bereikt meer dan 3.500 toeristische actoren.
De poule van experts blijft zichtbaar tot en met 31 maart 2021.