Skip to main content

Onderzoek impact Logeren in Vlaanderen Vakantieland 2017

03-06-2018

Met Logeren in Vlaanderen Vakantieland willen de provincies, en dus ook Toerisme Oost-Vlaanderen, meer logiesboekingen realiseren. Maar wat is het effect van het logiesboek, de website en de e-mailacties?

In het jaarlijkse redemptieonderzoek gaan we na hoeveel mensen effectief boeken.

De inspanningen van Logeren in Vlaanderen Vakantieland leidden in 2017 tot maar liefst 122.445 boekingen (geboekte vakanties) in Vlaanderen, gemaakt door 78.072 boekers.

In totaal werden 170 442 logiesboeken verspreid in 2017.
• 93% van de bevraagden kan zich het boek herinneren.
• Daarvan heeft 26% in 2017 minstens 1 overnachting geboekt. Dit komt overeen met 44.573 boekers.
• 34 % van alle boekers op basis van het boek, heeft meer dan 1 vakantie geboekt. Dat is het hoogste percentage ooit.
• In totaal 63.694 boekingen door het logiesboek.

In 2017 ontvingen 265 000 personen een e-mail in het kader van 1 of meerdere e-mailacties.
• 81% van de respondenten kan zich de website herinneren (hoogste percentage ooit).
• Daarvan heeft 20% in 2017 minstens 1 verblijf geboekt. Dit is de op één na hoogste score ooit en komt overeen met 51.781 boekers.
• 33% van alle boekers op basis van e-mailacties/website, heeft meer dan 1 vakantie geboekt.
• In totaal 75.764 boekingen door de e-mailacties en de website.

In het onderzoek werd uitgerekend wat de rechtstreekse economische impact (besteedde bedrag aan logies) is van deze boekingen en die bedraagt maar liefst 64,5 miljoen euro in Vlaanderen.

De Vakantiecheque is een belangrijk instrument in het boeken van een verblijf: 20,4% van de boekers op basis van het boek en 15,7 % van de boekers op basis van e-mail/website maakt gebruik van de vakantiecheque.

Voor de meerderheid gaat het om een vakantie tussendoor of een weekend.

Er is een grote tevredenheid over het verblijf (het logies en de activiteiten) met een gemiddelde score van 8,5/10.

Nog meer resultaten vind je in deze presentatie: