Skip to main content

Nieuwe subsidieoproepen Toerisme voor Allen

19-02-2018

In 2018 en 2019 organiseert Toerisme Vlaanderen een subsidieoproep voor uitbaters van verblijven Toerisme voor Allen.

Toerisme Vlaanderen wil verder investeren in een kwaliteitsvol en veilig aanbod aan jeugdverblijven, dat maximaal inspeelt op de noden en verwachtingen van de talrijke verblijvers.

In 2018 is er een totaal subsidiebedrag van 1.500.000 euro voorzien. De uiterste indiendatum voor je subsidieaanvraag is 1 april 2018. Deze oproep is geldig voor 2 jaar. Dit betekent dat in 2019 dezelfde infrastructuurwerken in aanmerking komen voor subsidie. Als je dossier nog niet voldoende rijp is om in te dienen in 2018, heb je dus een tweede kans in 2019.

Meer info vind je hier.

Toerisme Vlaanderen wil uitbaters graag een handje helpen en mee investeren in de verdere uitbouw van kwaliteitsvolle toeristische logies in Vlaanderen.

In lijn met de beleidskeuzes komen de volgende investeringen in aanmerking voor een logiessubsidie in 2018:

  • investeringen in kind- en familievriendelijke infrastructuur
  • investeringen in een toegankelijke basisketen die leiden tot een A- of A+-label voor het toeristische logies
  • zorgspecifieke investeringen die leiden tot inclusieve verblijven
  • sommige investeringen in de aanleg of inrichting van camperplaatsen (de verharding van camperplaatsen, watertappunten met drinkbaar water, lozingspunten voor chemische toiletten, een systeem en plek voor de lozing van afvalwater en elektriciteitsaansluitingen).

Meer info vind je hier.