Skip to main content
06-01-2022

Toerisme Vlaanderen lanceert jaarlijks een subsidieoproep voor uitbaters van verblijven Toerisme voor Allen. Op deze manier willen ze investeren in een kwaliteitsvol en veilig aanbod aan jeugdverblijven, dat maximaal inspeelt op de noden en verwachtingen van talrijke verblijvers. 
In 2022 is er een totaal subsidiebedrag van 3.500.000 euro voorzien. Dien je subsidieaanvraag als erkend jeugdverblijf in voor 1 april 2022

Wie komt in aanmerking voor een subsidie?

Alle uitbaters of eigenaars van een jeugdverblijf type A, B of C met een definitieve of principiële erkenning in het kader van Toerisme voor Allen, kunnen een subsidie aanvragen.

Waarvoor kan je een subsidie krijgen?

Alle definitief en principieel erkende jeugdverblijven komen in aanmerking voor een subsidie van maximaal 40% van de kosten voor de volgende infrastructuurprojecten:

  1. Kosten in het kader van brandveiligheidswerken
  2. Kosten voor moderniseringswerken
  3. Kosten voor infrastructuurprojecten die de kindvriendelijkheid van het verblijf verhogen
  4. Investeringen in nieuwbouw of de totale renovatie van een verblijf
    => Bekijk hier voorbeelden van welke infrastructuurkosten in aanmerking komen voor subsidiëring en welke niet.
Hoe kan je een subsidieaanvraag indienen? 

Opgelet, sinds enkele jaren kan je enkel nog online een subsidie aanvragen. Een aanvraag indienen per post of via e-mail is niet meer mogelijk.
De handleiding
‘Hoe vraag ik online subsidie aan voor mijn logies?’ (klik hier) geeft meer informatie over het indienen van een aanvraag via het digitale loket.
Een subsidieaanvraag kan je indienen van 1 januari 2022 tot en met 31 maart 2022.

DIEN JE AANVRAAG IN TOT EN MET 31 MAART 2022
Meer info?

Op deze pagina lees je alle gedetailleerde informatie over de subsidieoproep: https://www.toerismevlaanderen.be/toerismevoorallen-verblijven-subsidieoproep