Skip to main content

Nieuwe richtlijnen voor pakketreizen & reisarrangementen

10-04-2018

Op 1 juli 2018 treedt in heel Europa de nieuwe Richtlijn Pakketreizen in werking. Deze regelgeving is bestemd voor ook de verblijfsrecreatie (logies) door het maximaal oprekken van de definitie ‘pakketreis’ en de introductie van een heel nieuw fenomeen de ‘reisarrangementen’. Kortom:

 • Is bestemd voor heel Europa
 • Is bedoeld om de consument maximaal te beschermen
 • De definities en kader zijn heel ruim:
  • term ‘pakketreis‘ van toepassing van zodra er bij dezelfde reis naast een overnachting ook een extra ‘reisdienst’ (zoals een fiets/massage/etentje buitenshuis/ticket museum…) wordt aangeboden aan de ‘reiziger’ door een ‘professioneel’
  • term ‘reisarrangement‘ van toepassing van zodra er bij dezelfde reis naast een overnachting ook een extra ‘reisdienst'(zoals een fiets/massage/etentje buitenshuis/ticket museum…) wordt aangeboden aan de ‘reiziger’ door verschillende ‘professionelen’
 • Logies moet rekening houden dat vanaf het aanbieden van een pakketreis/reisarrangement er ook precontractuele afspraken nodig zijn. Belangrijk dus om goede afspraken schriftelijk vast te leggen met aanbieders uit toeristische sector enerzijds én met de klant anderzijds
 • Onderscheid tussen organisator en doorverkoper is bepalend mbt aansprakelijkheid/klachten
 • Sancties: geldboetes
 • Controle door politie en FOD Economie

Als lid van Horeca Vlaanderen kan je als logiesuitbater meer info verkrijgen via Mevrouw Eve Diels – te bereiken op e.diels@horeca.be of tel. 02 213 40 10  (voor leden Horeca Vlaanderen binnenkort ook een nieuwe gratis brochure over deze richtlijnen te verkrijgen!)