Skip to main content
04-05-2020

Je kan sinds kort de compensatiepremie aanvragen. Je moet de aanvraag online indienen, ten laatste op 30 juni 2020.

De Vlaamse regering kent een compensatiepremie toe aan de ondernemingen en hun toeleveranciers die nog verder mogen werken of winkels die openblijven maar door de beperkende maatregelen een groot omzetverlies hebben.
De ondernemingen dienen aan te tonen dat ze een omzetverlies van -60% hebben in de periode tussen 15 maart 2020 en 30 april in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Voor starters wordt gewerkt met een omzetdaling van -60% ten opzichte van het neergelegde financieel plan.
Ook vzw’s komen in aanmerking, onder voorwaarde dat er minstens één iemand voltijds tewerkgesteld is.

Deze premie is interessant voor verschillende toeristische actoren: de evenementensector, kleine delicatessenwinkels voor toeristen, aanbieders van toeristisch-recreatieve activiteiten,…

Omvang steun
  • De steun omvat een éénmalige compensatiepremie van € 3.000;
  • Er zijn maximaal 5 premies per onderneming als er meerder exploitatiezetels per onderneming zijn.
  • Ook zelfstandigen in bijberoep, die door de hoogte van het inkomen sociale bijdragen betalen als een zelfstandige in hoofdberoep, kunnen de compensatiepremie van € 3.000 ontvangen;
  • Zelfstandigen in bijberoep die een inkomen hebben tussen € 6.996,89 en € 13.993,78 kunnen een beroep doen op een compensatiepremie van € 1.500. Deze premie geldt ook voor zelfstandigen in bijberoep die verplicht moeten sluiten, maar geldt niet voor zelfstandigen in bijberoep die dit combineren met een job als werknemer van 80% of meer.
Meer info

Meer informatie op de website van het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen.