Skip to main content
06-12-2018

Toerisme Oost-Vlaanderen heeft recent een nieuw subsidiereglement goedgekeurd. Bij promotie van toeristische evenementen kan je subsidies krijgen. Zowel affiches, flyers als promotionele websites komen in aanmerking.
Organiseer je soms een wandeldag, een reeks toeristische fietstochten of een culinair evenement met bovenlokale uitstraling? Dan loont het zeker de moeite om verder te lezen.

Voor wie?
  • Openbare besturen (steden, gemeenten, toeristische diensten)
  • Regionale en plaatselijke toeristische samenwerkingsverbanden (bv. VVV)
  • Private organisatoren van evenementen voor zover deze over een samenwerking met een openbaar bestuur of een toeristisch samenwerkingsverband beschikken
Welke subsidie?

De maximale betoelaging bedraagt 50% (met een maximum van € 2.500) van de werkelijk gedane kosten, excl. btw, voor promotie (gedrukt of digitaal) van toeristische evenementen.

Meer informatie, het reglement en het aanvraagformulier vind je via deze link.

BELANGRIJK: Toeristische evenementen die in het kader van het reglement ‘subsidie voor de ondersteuning van toeristische evenementen’ van het provinciebestuur Oost-Vlaanderen reeds een provinciale projectsubsidie ontvangen, komen niet in aanmerking voor een toelage van Toerisme Oost-Vlaanderen.

Het nieuwe reglement vervangt het oude reglement ‘betoelaging toeristische publicaties’.