Skip to main content

Nieuw Logiesdecreet

17-03-2017

Nieuw logiesdecreet in voege sinds 1 april 2017

Op 17 maart ’17 heeft de Vlaamse regering de uitvoeringsbesluiten van het nieuwe Vlaamse logiesdecreet goedgekeurd. Het nieuw logiesdecreet ging daarmee in voege op 1 april 2017.

Een algemeen overzicht vind je terug in deze brochure

Alle modeldocumenten en -attesten die verband houden met de uitvoering van het decreet vind je op http://www.toerismevlaanderen.be/logiesdecreet/documenten

Enkele veranderingen t.o.v. het huidige Logiesdecreet 2008:
 • Er komt een verplichte aanmelding voor elk logies in Vlaanderen:
  1. Dus ook voor wie via Airbnb, booking, … zijn logies wil promoten!
  2. Hostels en vakantiecentra vallen nu ook onder het logiesdecreet ! Andere jeugdlogies blijft onder Toerisme voor Allen en vallen dus niet onder de regels van het logiesdecreet.
  3. Voor logies van het type hotel, gastenkamer, vakantiewoning, vakantielogies of openluchtrecreatief terrein dat een aanmelding, vergunning of erkenning heeft, zal de omzetting van de huidige status naar de aanmelding in het nieuwe logiesdecreet automatisch gebeuren.
 • De logiesuitbater kan vrijwillig een erkenning aanvragen voor zijn logies. Er is geen sprake meer van ‘vergund’ logies.
 • De logiesuitbater kan vrijwillig een comfortclassificatie (sterren) aanvragen voor zijn logies.
 • Er is een mogelijkheid om een logiesuitbating onder verschillende logiesvormen te promoten (onder bepaalde voorwaarden).
Belangrijkste aandachtspunten:

Naast de nieuwe regels in dit decreet blijven de basisnormen gelden voor startende logies en voor reeds bestaande uitbatingen:

 • Een eigendomsbewijs of huurovereenkomst is nodig.
 • Het brandveiligheidsattest moet in orde zijn.
 • Verzekeringen van brand en BA moeten in orde zijn.
 • Let op: de stedenbouwkundige vergunning moet nog steeds in orde zijn maar zal niet meer door Toerisme Vlaanderen gecontroleerd worden.