Skip to main content
24-04-2023

Het Vlaams Parlement keurde op 29 juni 2022 het (ver)nieuwde decreet ‘Iedereen Verdient Vakantie’ goed. Dat moet ervoor zorgen dat elke Vlaming zijn of haar recht op vakantie ten volle kan beleven, want iedereen heeft recht op rust, vrije tijd en vakantie.

Heel wat mensen obstakels wanneer ze op vakantie of op uitstap willen, dit noemen we vakantiedrempels. Een belangrijke drempel is armoede. Het Iedereen verdient vakantie-decreet moet zorgen dat elke Vlaming zijn of haar recht op vakantie ten volle kan beleven.

Download hier de brochure van Toerisme Vlaanderen, waar het nieuwe decreet helder en overzichtelijk wordt uitgelegd.

De integrale tekst van het decreet kan je hier nalezen, de uitvoeringsbesluiten vind je hier terug.