Skip to main content

Naar kwaliteitsvol onthaal

07-02-2018

Toerisme Oost-Vlaanderen ontwikkelde het afgelopen jaar in samenwerking met de toeristische sector een nieuwe visie, over hoe het toeristische onthaal in Oost-Vlaanderen verder geprofessionaliseerd zal worden.

Samen met heel veel betrokkenen kwam Toerisme Oost-Vlaanderen tot een duidelijke visie over toeristisch onthaal. Zowel private als publieke ‘gastheren’ willen elkaar en elkaars producten beter leren kennen. Het is voor hen belangrijk dat Toerisme Oost-Vlaanderen de dynamiek van het onthaalnetwerk op gang brengt en houdt.

Naar een uitgebreid en kwaliteitsvol onthaal in Oost-Vlaanderen, waar de gast zich welkom voelt en gemakkelijk zijn weg vindt!
Toerisme Oost-Vlaanderen wil uitgroeien tot een volwaardig steunpunt voor kwaliteitsvol onthaal en vormt, met centrale diensten en regioteams, het vliegwiel:
– met een team van intern gevormde medewerkers.
– door het ondersteunend vormen van minstens 50 kwalitatieve onthaalpunten, verspreid over de hele provincie. Deze onthaalpunten zijn klein tot groot, publiek of privaat, bestaand of nog op te richten.
– het onthaal is voortaan een essentieel onderdeel van de sectorsamenwerking binnen het Oost-Vlaamse netwerk van toeristische ondernemers en initiatiefnemers. Deze toeristische partners worden – door Toerisme Oost-Vlaanderen, door de regio’s én door elkaar – geïnspireerd, geënthousiasmeerd en versterkt.

Enkele geplande acties (2018 t.e.m. 2020):
  • Ondersteuning van horeca-ambassadeurs
  • Een vernieuwde inspiratiedag met meer nadruk op netwerken en samenwerken
  • Opleidingen voor de sector
  • Mystery visits aanbieden aan onthaalpunten

Omdat beelden veel meer zeggen dan woorden: bekijk hieronder het introductiefilmpje.