Krijg inzicht in de beleving van je bezoekers.

Mystery visits voor lokale en regionale infokantoren

Vanuit het toeristisch infokantoor sta je elke dag toeristen te woord en help je hen met de juiste tips en informatie. Wil je je dienstverlening nog beter optimaliseren? Laat je infokantoor dan screenen vanuit het oogpunt van de toerist.

Toerisme Oost-Vlaanderen lanceert een aanbod van mystery visits vanuit de visie op onthaal. We investeren sterk mee in de professionalisering van het toeristisch onthaal en coachen de infokantoren in het verhogen van de kwaliteit van de dienstverlening.

Wat is een mystery visit?

Tijdens een mystery visittraject laat je je dienstverlening doorlichten door een professional die zich voordoet als een toerist. De mystery visitor bekijkt de verschillende aspecten van de bezoekerscyclus, op basis van objectieve criteria. De bevindingen ontvang je in een duidelijk verslag zodat je meteen kan afleiden wat je sterke punten zijn en waar je nog kan verbeteren.

De visits focussen op de mogelijke groei en optimalisering van de dienstverlening. Ze zijn niet bedoeld om de werkpunten op te lijsten maar zijn een ontwikkelinstrument om continu te verbeteren. Je wordt gestimuleerd om toeristen nóg gastvrijer te woord te staan. Als infokantoor beslis je bovendien zelf op welke aspecten je verder wil inzetten. Vanuit Toerisme Oost-Vlaanderen staan we klaar om je hierin te ondersteunen.

Waarom een mystery visit aanvragen?

Een mystery visit biedt heel wat voordelen:

  • je krijgt een objectief beeld over je dienstverlening, op basis van een  vragenlijst die is opgesteld in samenwerking met de sector;
  • je geniet van een professioneel aanbod aan een lage prijs. Toerisme Oost-Vlaanderen investeert mee in het mystery visittraject;
  • je ontvangt gedetailleerde feedback en kan meteen concrete verbeteracties bepalen voor de aspecten die je zelf belangrijk vindt;
  • je hebt inzicht in hoe de toerist zijn bezoek beleeft;
  • je krijgt coaching van Toerisme Oost-Vlaanderen bij het realiseren van verbeterplannen.

Wie komt in aanmerking?

Je baat als lokaal of regionaal bestuur een toeristisch infokantoor uit in de provincie Oost-Vlaanderen.

Hoe werkt het?

Een mystery visittraject bestaat uit een set van twee bezoeken met een tussentijd van minimum vijf en maximum 15 maanden. De eerste visit vindt plaats vanaf april 2019. De tweede visit kan je van 5 tot 15 maanden na de eerste visit aanvragen. Het aanbod loopt af op 1 oktober 2022.

Na afloop van zowel de eerste als de tweede visit ontvang je een verslag van het bezoek.

Coaching na een visit

Vanuit Toerisme Oost-Vlaanderen treden we op als coach van het infokantoor. Na de eerste visit bekijken we samen het verslag van de visit. Daarna plannen we een brainstorm met het onthaalteam en werken we samen een stappenplan uit met haalbare en concrete acties waarmee je zelf aan de slag kan. Na de tweede visit kan je de impact ervan al meteen laten meten.

Hoeveel kost het?

Deelname aan een mystery visit is helemaal niet duur. Toerisme Oost-Vlaanderen staat in voor de kost van de ontwikkeling van de visits. Je betaalt slechts 35% van de kost per mystery visit of 122,50 EUR (excl. btw) per visit.

Je ontvangt van Toerisme Oost-Vlaanderen een factuur na afloop van de set van twee visits.

Vraag een mystery visit aan

Vragen of hulp nodig?