Skip to main content

Meetjesland, proeftuin voor Reizen naar Morgen

01-06-2019

Toerisme Vlaanderen: nieuwe inzichten toeristische groei

Samen met Mechelen en De Kempen is Meetjesland een proeftuin voor nieuwe inzichten in toerisme. Het is met de Britse toerisme-expert Anna Pollock onder de arm dat Toerisme Vlaanderen met Reizen naar Morgen nieuwe inzichten qua toeristische groei onderzoekt. De ongebreidelde groei van de toerisme-sector heeft een destructieve schaduwzijde en zal tot crisis leiden. De waarde van toerisme voor een regio als Vlaanderen kan niettemin groot zijn, ja zelfs het land veranderen. Als en slechts als… het ten behoeve komt van de reiziger, de ondernemer, de plek én de inwoner.

De plek en de plekhouders

Binnen ‘een bloeiende bestemming’ (vandaar de benaming van ons Europees project ‘Flourishing Destinations’) zijn zowel de bezoeker, de ondernemer als de bewoner van belang.

De bezoeker ondergaat een ‘transformerende belevenis’, m.a.w. neemt mentaal zaken mee naar huis die een leven lang onthouden worden. Bovendien helpen de bezoekers de bestemming beter worden tijdens zijn verblijf en zorgen de bezoekers er ervoor dat ze zelf (of hun naasten) er terugkeren.

De ondernemer ondervindt gestage groei en ziet zijn onderneming bloeien en gewaardeerd worden door buren én bezoekers.

De inwoner ervaart de bezoekers en de bloeiende toerisme-sector als een meerwaarde voor de eigen regio, kan zijn eigen verhaal en geschiedenis kwijt en ziet door de verbetering van toeristische infrastructuur ook de eigen leefomgeving bloeien.

De plek is bloeiend. ‘Flourishing’ in het Engels. En plek waar mensen graag verblijven, permanent of tijdelijk. Een levend organisme dat als een bloem ontluikt in de lente en even inslaapt tijdens de winter om dan weer verder te bloeien. De plekhouders bewaren deze plek als een mooie linde waar alle verliefde koppeltjes afspreken in volle zomer, een magische plek waar het goed toeven is.

Hoe gaat Meetjesland hiermee aan de slag?

In een gezamenlijke denkoefening en door uitwisseling gaat Meetjesland met de Schotse regio Angus en de Roemeense regio Bazinul Dornelor zich bekwamen in het stellen van de juiste vragen aan de plekhouders. Hoe willen zij hun regio vooruit helpen?

Concreet leidt dit nu al tot een hele reeks projectideeën in de krekengemeenten Sint-Laureins en Assende maar ook tot een manier van werken op het provinciaal streekcentrum Huysmanhoeve in Eeklo waar het Plattelandscentrum de werking beheert en uitvoert, ondersteund door een stevige vrijwilligersploeg. In de volgende fase van het project gaan de iniatiefnemers van deze reeks projecten de eerste resultaten op het terrein uitvoeren. Toverwoorden hierbij zijn: ‘een luisterende houding’ en ‘samen werken (met spatie)’.

De projecten betreffen inspanningen voor meer leefbare dorpen, het idee om een kunstroute te ontwikkelen, een traject van landschapszichten in het krekengebied, ambassadeurschap, proef- en pluktuinen, georganiseerde huifkartochten, samenwerking tussen evenementenorganisatoren enz.

In het Toeristisch Toekomstplan 2021-2026 voor het Meetjesland worden de principes van Reizen naar Morgen en Flourishing Destinations verder doorgetrokken naar de volledige regio.

Lees hier het verslag van de internationale online meeting met Schotland en Roemenië over Flourishing Destinations en Reizen naar Morgen (nov-dec 2020).

www.reizennaarmorgen.be www.plattelandsloket.be