13-05-2020

Het coronavirus blijft hoogstwaarschijnlijk nog een tijdje onder ons. Daarom nemen we allemaal de nodige maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Specifiek voor de toeristische sector (logies, reca, toeristische ondernemers) is er nog geen concrete datum van mogelijke heropstart.

In afwachting hiervan coördineert Toerisme Vlaanderen het opstellen van protocollen voor de toeristische sector. De protocollen bevatten de praktische maatregelen om toerisme op een veilige manier terug op gang te trekken.

Meer weten over de uitgevaardigde gezondheidsmaatregelen en protocollen, en de toepassing ervan op jouw toeristische onderneming? Je kan de ontwerpen (!) van veiligheidsprotocollen voor de toeristische sectoren nalezen op de website van Toerisme Vlaanderen. Opgelet, dit zijn ontwerpteksten die nog niet zijn goedgekeurd op nationaal niveau. De voorgestelde maatregelen in de protocollen zijn dus onder voorbehoud en kunnen nog wijzigen.