Skip to main content
03-03-2021

Het toerisme in Scheldeland kent een stevig lokaal draagvlak: 70% van de inwoners van Aalst, Berlare, Bornem, Denderleeuw, Dendermonde, Puurs-Sint-Amands en Willebroek vinden toerisme belangrijk. Een onderzoek onder leiding van Toerisme Vlaanderen peilde eind 2020 naar hun attitude en betrokkenheid.
Voornaamste conclusie? Hoe beter het toeristisch aanbod en de bijbehorende bezoekcijfers, hoe groter de lokale steun voor toerisme.

Betere levenskwaliteit

Van de deelnemende gemeenten geven zeven op tien inwoners aan dat ze toerisme steunen. Bovendien zegt 56% van de bevraagden dat hun gemeente er beter uitziet door toeristische ontwikkelingen, en volgens 47% leiden die ontwikkelingen zelfs tot een betere levenskwaliteit. Daarnaast signaleert gemiddeld slechts één op tien respondenten dat ze overlast ervaren door toerisme.

Aanbod bepaalt attitude

De bezoekersattitude in Scheldeland vertoont een duidelijke tweedeling. Aalst, Berlare, Bornem, Dendermonde en Puurs-Sint-Amands scoren consequent goed wat betreft de steun voor en het impact van toerisme, omdat de gemeenten een brede waaier aan activiteiten en toeristische voorzieningen hebben. In Denderleeuw en Willebroek – twee gemeenten met een beperkter toeristisch aanbod – liggen de resultaten lager.
Conclusie? Hoe beter het toeristisch aanbod en de bijbehorende bezoekcijfers, hoe groter de lokale steun voor toerisme.

Fierheid stimuleren

In het nieuwe ‘Strategisch Beleidsplan Toerisme in Scheldeland 2020-2025’ spelen de eigen inwoners een cruciale rol”, bevestigt regiocoördinator Marilou Dubois. “Daarnaast werken verschillende partners samen, om de toerist en bezoeker nog beter te ontvangen!”
Ook Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir benadrukt dat de bewoners daar mee de vruchten van zullen plukken. “Samen met Toerisme Vlaanderen slaan we resoluut de weg in waarin toerisme een meerwaarde moet zijn voor de toeristen zelf, maar ook voor de buurtbewoners en de lokale ondernemers. Met ‘Reizen naar morgen’ zetten we toerisme in als middel om een stad of gemeente de beste versie van zichzelf te laten zijn. Deze bewonersstudie stemt mij hoopvol dat ook de bewoners van Scheldeland zelf die meerwaarde inzien.”